Rüyada Boncuk Görmek Ne Demek ?

By | 23 Ekim 2014

Rüyada Boncuk Görmek Ne Demek ?Rüyada Boncuk Görmek Ne Demek ?
İslami rüya tabirlerine göre Boncuk görmenin anlamı nedir? Rüyada Boncuk görmek dünyevi açıdan bildiğimiz anladığımız anlamları taşımayabilir.
Gerçek hayatta kullanılan anlamlar rüyalar için geçerli olmayabilir. Özellikle rüyada Boncuk görmenin anlamı şudur;
Rüyâda boncuk bulduğunu veya boncuk satın aldığını görmek, bir hizmetçi ve bir yardımcıya işârettir.
• Câbiril’ Mağribî’nin yorumu: Rüyâsında boncuk bulduğunu yada boncuk satın aldığını gören kimse, kendisine yardım edecek bir hizmetçi alır veya hizmetçi alacağına işâ¬ret eder şeklinde tâbir etmiştir.
• Rüyâsında beyaz bir boncuk görmek, dindâr ve iyi bir kimseye işârettir.
• Rüyâsında siyah boncuk görmek, dinsiz ve kötü bir hizmetçiye işârettir.
• Rüyâsında yeşil boncuk görmek, dindâr ve iyi huylu bir hizmetçiye işâret eder şeklinde tâbir olunur.
• Sâlimî’nin yorumu: Rüyâsında bir boncuk bulduğunu görmek, az bir mala sâhip olmaya ve bir miktar nîmete ermeye işâret eder, yada çıkmış olduğu yolculukta eline bir miktar para veya mal geçer şeklinde tâbir olunur demiştir.
• Cafer-i Sâdık (R.A.)’ın yorumu: Rüyâda boncuk görmek, şu cihetlere işâret eder:
1. Kötü mizaçlı, bed asıllı zevce,
2. Ahlaksız hizmetçi, kötü huylu (huysuz) erkek hizmetkâr,
3. Az miktar ve devamsız bir mal,
4. Edep, terbiye ve evlât gibi şeylere işâret eder demiştir.
• Bazı yorumculara göre; rüyâda görülen bir şey içine dökülmüş ve dizilmemiş renkli boncuklar, hayal kurmaya, zihnini lüzumsuz ve gereksiz şeylerle meşgul etmeye işârettir.
• Dindar bir kimsenin, rüyâsında dizilmiş, bir takım renkli boncuklar görmesi, mal ve mülke kavuşacağına işâret eder. Günahkar olan bir kişinin bu rüyâyı görmesi ise, üzüntü ve kedere işârettir şeklinde yorumlanır.