Peygamber Efendimizin Dedesinin Vefatı

By | 3 Nisan 2014

Peygamber Efendimizin dedesinin vefatı

Peygamber Efendimizin dedesinin vefatı mûtemed görüşe göre Ye­men yolunda ve kırk yaşında iken olmuştur.  Mekke kabristanı olan Hucûn (Cennetü’l-Me’lâ) kab­ristanında defnolunmuştur.

Bir kavle göre ise Peygamber Efendimizin dedesinin vefatı seksen iki, diğer bir kavle gö­reyse yüz on yaşında vefat etmiştir.

Peygamber Efendimizin dedesinin vefatından sonra Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ağlaya ağlaya cenazeyi izlemiş ve defninde hazır bu­lunmuştur.

Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e: “Abdülmuttalib’in vefatını hatırlıyor musun?” diye sorulduğunda:

“Evet! Ben o zaman sekiz yaşındaydım’ buyurmuştur. (İbni Sa’d, et-Tabakâtii’l-kiibrâ, 1/119; İbnii ‘/-Cevzî, el-Muntazam, 2/282; Ebıi Sa ‘d en-Nîsâbûrî, Şere­fli ’l-Mustafâ, 1/389)