Rüyada Baba Görmek Ne Demek ?

By | 16 Ekim 2014

Rüyada Baba Görmek Ne Demek ?Rüyada Baba Görmek Ne Demek ?
Rüyada Baba görmek neye işarettir? Bir insan rüyasında Baba gördüğünde ne demek olduğunu islami rüya tabirlerine bakarak öğrenmelidir.
Rüyalar insanlara uyarı niteliğinde olduğu gibi müjde niteliğinde de olabilir. Rüyada Baba görmenin anlamı;
Rüyâsında kendi babasını gören kişi, muradına erişir. Maksat ve arzusuna kavuşur veya kavuşacağına, rızkını rahat bir şekilde, bol bol kazanacağına işârettir.
• Rüyâ yorumcularına göre, bir insanın gördüğü en hayırlı, en iyi rüyâ, annesini, babasını, dedesini ve akrabalarını uykuda görmesidir.
• Bir kimse rüyâsında babasını görse, şâyet rüyâyı gören kimse, muhtaç ve ihtiyaç sâhibi biri ise, yani fakir bir kişi ise, ummadığı yerden ona rızık ve maişet gelir ve bir Allâh kulu ona cömertlikte bulunup maddî yardım eder. Ve eğer kaybolmuş bir şeyi varsa, onu bulup yitiğine kavuşur. Ve eğer hastası varsa veya kendisi hasta ise, şifâ bularak iyiliğe ve sağlığına kavuşur şeklinde yorumlanır.
• Bir kimse rüyâsında babasının yüzünün asık ve kederli bir durumda olduğunu görse, onun bu rüyâsı, babasının kendisine (oğluna) dargın ve gönlünün kırık olduğuna işârettir. (Bu rüyâyı gören kişi, babasına olan hareketlerinde kendisini kontrol etmelidir. Çünkü gördüğü rüyâ bir uyarı işâretidir.) Bir kimse, ölmüş olan babasını rüyâsında görse, babasının ruhu için fakirlere, yoksullara yardım edeceğine veya etmesi gerektiğine işârettir.
• Rüyâsında babasının evi terkedip gitmiş olduğunu görmek, acı bir haberle karşılaşacağına veya acı bir haber alacağına işârettir.
• Rüyâsında babasını hastalanmış olarak görmek, rüyâ sâhibinin çok müsrif hareket ettiğine, savurganlığa, mal ve parasını israf ederek harcadığına işârettir.
• Rüyâsında sağ ve hayatta olan babasını ölmüş olarak görmek, unutulmuş acıların yeniden ortaya çıkmasına, geçmişte olan bazı tatsız olayların ve kapanmış acıların yeniden tazeleneceğine işârettir.
• Rüyâsında babasını âileden biriyle kavga ediyormuş olduğunu görmek, ayrılığa, âile arasında ayrılık olacağına işârettir.
• Rüyâda babanızı iyi bir halde görmek, iyiliğe işârettir. Rızık bolluğuna, hastalıktan şifâya, kaybolan eşyanın bulunacağına da işâret vardır.
• Rüyâsında ölmüş babasını dirilmiş olarak görmek, işlerinin düzelmesine, nimete ve sevince kavuşacağına işârettir.