Rüyada Ay Görmek Ne Demek ?

By | 15 Ekim 2014

Rüyada Ay Görmek Ne Demek ?Rüyada Ay Görmek Ne Demek ?
Rüyada Ay görmek ne demektir? İnsanlar rüyalarında çok ilginç şeyler görebilir. Gün içerisinde yaşadıkları şeyler bilinç altımıza attığımız olaylar, kişiler, şekiller rüyamıza girebilir.
Rüyanızda Ay gördüyseniz ve anlamını merak ediyorsanız aşağıda ki açıklamaları okuyabilirsiniz.
Rüyâda ay görmek, adâletli bir devlet başkanına ve diğer devlet büyüklerine işâret eder. Rüyâda ay görmek, değişik durumlara işâret olarak yorumlanır. Ünlü rüyâ yorumcularının bu yolda değişik tabirleri vardır.
• Câfer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu: Rüyâda ay görmek, şu durumlardan birine işâret olarak yorumlanır. Mal, mülk, büyük devlet adamı, ana, baba, evlâd, güzel eş, güzel hizmetçi, koca, hayırlı bir insan, başkan, büyük bir zât ve menfaat elde etme gibi durumlara işârettir.
• Yine bazı yorumculara göre: Ay görmek, hükümdâr, bakan, hükümdâr hanımı, hükümdâr kızı, hükümdâr oğlu, âlim, vâli, güzel kadın, güzel çocuk, zevce (hanım, eş), peder (baba), vâlide (ana), vapur, dünya mutluluğu, gizli kapaklı işlerin ortaya ve meydana çıkması gibi şeylere işârettir.
• Rüyâsında ayı eliyle tutup kendine aldığını görmek, ehil kimse ise, bakan olur veya büyük devlet memuru olur şeklinde yorumlanır.
• Rüyâsında ayı eliyle tuttuğunu görmek, kederden, sıkıntıdan kurtulacağına işâret olarak yorumlanır.
• İbn-i Fudâle’nin yorumu: Rüyâda ay görmek, erkek evlâda işârettir. Bir kadın veya erkek, rüyâsında kendi koynundan bir ay çıktığını görmesi, bahtiyar olacak bir erkek evlâdı doğacağına işârettir. Gördüğü ayın yavaş yavaş semâya (göğe) doğru yükseldiğini de görmesi, doğacak olan o bahtiyar oğlan çocuğunun dünyada en yüksek makama ulaşacağına, bahtiyâr yaşayacağına işârettir. Ancak ayı böyle gördüğünde ay hemen kayboluverirse, bu çocuğun ömrünün kısa olacağına, eğer ay bilinen ışığını ve parlaklığını koruyor bir görünümde ise, bu bahtiyâr oğul yükseleceği o büyük makamda çok adâletli bir idâreci olacağına işârettir. Bu görülen ayın rengi kan kırmızısında ise, bu doğan çocuk zâlim, gaddâr biri olacağına işârettir. Ayın rengi siyah olursa, bu doğan çocuk zahmet ve meşakkatten kurtulamayacağına işârettir. Bu görülen ay bulutlarla kapalı olursa, bu doğan çocuk sıkıntılardan kurtulamaz ve keder içinde yaşayacağına işâret olarak yorumlanır.
• Rüyâsında güneş ile ayı birlikte yani ay ve güneşi bir arada görmek, hükümdar ile bakanın yanında bulunması ve beraber hareket edeceğine ve bu büyük kişilerden menfaat göreceğine işâret eder şeklinde yorumlanır.
• Rüyâda ay ile güneşin birbiriyle yarıştığını ve birbiriyle kavga eder gibi uğraştığını görmek, iki büyük devlet adamının birbirlerini çekemediklerine ve aralarında niza’ (kavga) çıkacağına işâret olarak yorumlanır.
• Câbiril’Mağribi’nin yorumu: Rüyâsında ayı elinde veya yanıbaşmda olduğunu görmek, rüyâ sahibi kişinin evleneceğine işâret eder. Gördüğü bu ay, hilâl halinde ise, evleneceği hanımın kendisinden daha alt bir sınıftan olacağına işâret eder. Eğer görülen ay, dolunay halinde ise, evleneceği hanım, asâletce ve soy bakımından kendisinden daha yüksek bir sınıftan olacağına işârettir. Bu rüyâ bir kadın tarafından görülmüş olsa, yorum yine aynı şekilde yapılır.
• Bazı yorumculara göre: Rüyâda ayın doğduğunu görmek, gelecekte devlet başkanı olacak erkek çocuğunun doğacağına işârettir. Eğer görülen ayın nûru (ışığı) parlak ise, doğan çocuğun ömrü uzun olacağına, eğer yarım ay halinde ise, ömrünün orta bir yaşam (ne uzun, ne kısa) olacağına ve ay hilâl halinde ise, ömrünün kısa olacağına işâret eder.
• Rüyâda alnına veya evine ay doğduğunu görse, fakir ise zenginleşeceğine, zengin ise daha da zenginleşeceğine, garip ise, selâmet bulacağına ve ne gibi dileği ve muradı varsa, gerçekleşeceğine işâretle yorumlanır.
• Rüyâsında tutulmuş ay görmek, bir zarara uğranılacağına işâretle yorumlanır.
• Ayı tam olarak daire şeklinde görmek, her konuda ilerlemeye, yükselmeye işâretle yorumlanır.
• Ayı elinde veya kucağında görmek, evlenileceğine işârettir.
• Mehtablı bir ayda yürüyüş yapmak, rahmet ve şevkate, sevgiye işâretle yorumlanır.
• Ayı eliyle tuttuğunu görmek, devlet büyükleri tarafından bir taltif göreceğine işâretle yorumlanır.
• Rüyâsında ayın güneş gibi olduğunu görmek, zenginliğe, mal sahibi olmaya, şan şeref ve itibar sahibi olacağına işâret olarak yorumlanır.
• Rüyâsnıda ay ile konuştuğunu görmek, rütbe ve makamının yükseleceğine işâret olarak yorumlanır.
• Rüyâsında ayın kendisine (rüyâ görene) secde ettiğini gören kimse, akrabaları ve yakınları tarafından sevileceğine işâret olarak yorumlanır.
• Rüyâda ayı en yüksek, en yüce ve fezanın en derinliklerinde görmek, rüyâyı gören kişinin bir hayra ve iyiliğe kavuşacağına işâret eder.
• Bir kadın rüyasında, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadının erkek bir çocuk istediğine, fakat bu isteğine, bu arzusuna kavuşamayacağına, eğer kadın hamile ise, bir kız çocuğu doğuracağına işârettir şeklinde yorumlanır.