Rüyada Ahzab Süresi Görmek Ne Demek ?

By | 25 Eylül 2014

Rüyada Ahzab Süresi Görmek Ne Demek ?Rüyada Ahzab Süresi Görmek Ne Demek ?
Rüyâsında Ahzab Sûresinin bir parçasını veya tamamını okuduğunu görmek, takvâ sahibi olmaya, Cenâb-ı Allâh’ın emirlerine ve yasaklarına gereği gibi uyma
ya, kabir azabından kurtulmaya ve sâlih amelli kişileri sevmeye işârettir. Bu rüyâyı gören ummadığı ve bilmediği yerden yardım görür ve kötülüklerden korunur şeklinde yorumlamıştır İmâm-ı Nablûsî.
• İbn-i Şîrîn’nin yorumu: Bu rüyâyı gören kişi, emânetleri korur ve gerektiği gibi onları sahibine teslim eder. Başkasına âit birşey bulursa onu koruyup sahibine verir şeklinde yorumlanır.
• Hz. Ebû Bekir (R.A.)’in yorumu ise değişiktir: Rüyâsında bu Sûreyi okuduğunu görmek, âilesine veya akrabasına hased edeceğine, kıskanacağına işâretle yorumlamıştır.
• Kirmânî’nin yorum ise: Ahzâb Sûresi ile ilgili anlatılan şekilde rüyâ gören kimse, peygamberlerden birini görür ve bilmediği, hatta akima bile gelmeyen bir yerden yardım görür ve murâdına erer. Ümîd etmediği, beklemediği hayır ve iyiliklere kavuşur şeklinde yorumlamıştır.