Cuma Namazı ile İlgili Sorular – 2

By | 25 Eylül 2014

cuma-namazi-ile-ilgili-sorular1. Cuma namazını kılamayan; yolcular, hapiste bulunanlar veya mukim oldukları halde cuma namazını kılmayanlar, öğlen namazını cemaatle kılabilirler mi?

Cuma namazını kılamayan; yolcular, hapiste bulunanlar veya mukim oldukları halde cuma namazını kılamayanlar, öğlen namazını tek tek kılarlar, cemaatle kılmaları mekruhtur.

2. Müstecirin, icarladığı kimseyi cuma namazından men etmeye hakkı var mıdır?

Bazı ulemaya göre; müstecirin (icarlayanm, ücret ile adam çalıştıran kimsenin, işverenin, (ücretle tuttuğu, çalıştırdığı işçi) kimseyi, cuma namazını kılmaktan men etmeye hakkı vardır. Fakat bundan daha kuvvetli olan görüşte şöyledir: İşverenin, işçiyi cuma namazını kılmaktan men etmeye hakkı yoktur. Ancak, ücretle tutulmuş olan kimsenin, namazla uğraşmak ve mescit uzaksa gidip gelmek için kaybettiği zaman kadar, ücretinden kesebilir. Ücretle çalışan bir kimsenin de namazla meşgul olduğu zaman karşılığı olan ücreti istemeye hakkı olmaz, şeklindedir.

3. Daire amiri veya işveren, görevlinin cuma namazına gitmesine izin vermezse ne yapmalı?

Böyle bir durumda, işçi veya memurun, durum müsaitse görevinden ayrılması gerekir. Durumu müsait olduğu halde görevine devam etmesi haramdır. Bu mümkün değilse yani göreve devam mecburiyeti var ise görevine devam eder ve cuma namazına gitmeden öğle namazını kılmakla iktifa eder. Cumayı eda edememenin vebali de işverene veya amirine ait olur.

4. Cuma namazı hutbesiz kılınsa veya vakit girmeden önce, hutbe okunmuş olsa, caiz olur mu?

Caiz olmaz.

5. Hutbenin farzları ve sünnetleri var mıdır?

Hutbenin farz ve sünnetleri vardır.

6. Hutbenin farzları kaçtır ve nelerdir?

Hutbenin farzları ikidir. Bunlar:

1. Vakit
2. Allâhu Teâlâ’yı zikretmektir

Ayrıca bu konuda; hutbenin yalnız bir farzı vardır. Buna rükün da denilmektedir. O da Allah’ı anmaktır. Yani sadece hamd ve tesbihattır görüşünde olanlar da vardır.