Rüyada Acıkmak Ne Demektir?

By | 2 Ocak 2014

Rüyada-Acıkmak

Rüyâda acıktığını görmek, rüyâyı gören kişinin du­rumuna göre tabir edilir. Şöyle ki:

Büyük makam sahibi ve ileri gelenlerin (halkı idare eden idarecilerin); rütbe ve makam sahibi kişilerin rüyâlarında acıktıklarını görmek, kendisine tabi’ olan kimselerin zillet içinde perişan olduklarına işâretle yorumlanır.

İlim erbabı, âlim ve bilginlerin rüyâlarında acıktıklarını görmesi, kendilerinin ilim ve bilgileriyle yaramaz iş ve ha­reketlerde bulunduklarına işâret olarak yorumlanır