Felakete Götüren Oyun Kumar

By | 2 Ocak 2014

kumar

İçki ile beraber kumarın da ha­ram olduğu aşağıda ki ayette bildirilmiştir:

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir ki bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”

Yüce Allah, içkiyi, putlara tapmayı yasak et­tiği Maide suresinin 90-91. ayette kumarı da yasak etmektedir. Aynı zararların kumarda da ol­duğunu açıklamaktadır. Çünkü ferde ve topluma, içki ne kadar zararlı ise, kumar da o şekilde zarar vermektedir. Her ne kadar içki gibi aklı yok et­mese de öyle bir hırs veriyor ki, sonunda mutlaka Uzanma duygusu ile aklı, mantığı, bütün mal varlığını yok etmektedir.

İşte kumar kazanma ihtirasıyla kalpleri yor­maktadır. Kazanma ihtirası, kaybettikçe artmak­tadır. Elinde, avucunda ne varsa hepsini satıp kumara yatırmaktadır. Hatta en yakınlarını para karşılığı satmaktadır. Son noktaya kadar kazan­ma ümidi olduğu için bütün mal varlığını feda et­mektedir.

Ocakları söndüren, haneleri yıkan kumar belasından uzak durmalıyız. Küçük para ile veya çay, kahve karşılığı oynanmasından bile kaçın­malıyız.

Esasen kumara başlayan kimseler, küçük para, çay, kahve karşılığı hatta vakit öldürmek ve eğlence için kullanmaktadırlar. Birkaç defa oy­nadıktan sonra alışkanlık meydana gelmektedir.

Bu alışkanlığın neticesi paralı kumara gö­türmektedir. Alkol mikrobu damarlara yerleş­mektedir. Akşamcılar, akşamı hararatle beklediği gibi kumarcılar da kumar saatlerini beklemek­tedirler.

Zamanımızda çok çeşit kumar makinaları vardır. Makine ve kumar tekniği ne şekilde deği­şirse değişsin neticede kumardır.

Şans oyunları adında çıkan piyango, loto, toto, at yarışları bahisleri hepsi kumara girmektedir.

Samimiyetlerine inandığım bazı kimseler, hatta dinî hassasiyeti olanlar, piyangoda kuma­rın şekil şartı bulunmadığı için kumar sayılmaz derler. Halbuki çok yanlış…

Kumarın oyandığı eski devirlerde kumar insanlar arasında karşılıklı yapılırdı. Yani iki ve da­ha çok kişi bir masa etrafında toplanır, ortaya para konur. Piyangoda, loto toto gibi oyunlarda ise karşılıklı oturup oynanma yok. Şekil şartı bu oyunlarda bulunmamaktadır.

Eski zamanlarda bu şekil şartı olması bile zayıf. Kumarın haram olma sebebi, emeksiz ka­zanç olmasıdır. Çok az verip çok para alınması, para sahiplerinin rızası olmaksızın. Her ne kadar kaybedenler “razıyız” deseler de…

Aslında onların iddia ettiği şekil şartı, bugün modern şekilde meydana gelmektedir. Piyan­gonun, lotunun, totonun çekilişi televizyondan verilmektedir.

piyango

İşte televizyon modern masa, stüdyoda ve televizyon kanallarından seyreden milyonlarca insan.Bu modern masa (stüdyo) etrafında kumar oynanmaktadır.

Modern teknikle yapılan piyango, loto, toto gibi kumarlar da haramdır.

Piyango bileti alan, toto, loto oynayan, at yarışları bahislerine iştirak eden herkes, birden çok para kazanmak gayesiyle yapmaktadır. Hiç kimse, müesseseye yardım gayesiyle yapma­maktadır. Bu gibi işlemler, insanları tembelliğe alıştırmaktadır. Havadan para kazanma duygu­sunu zihinlere yerleştirmektedir.

Az olsun ama helalinden olsun, alın teriyle olsun ideali zihinlere yerleştirmeye gayret göster­meliyiz.

En büyük saadet ve huzurun helal lokmada ve alın terinde olduğunu milletimizin beyinlerine nakşetmeliyiz.