Ahiret ve Yeniden Dirilmek

By | 2 Ocak 2014

ahiret inancı

İnkarcılar, en çok öldükten sonra dirilmeyi inkar ederler: Ne varsa bu dünyada var: Bir insan öldükten sonra herşey bitmiştir. İnsanların eti kemiği çürüyüp gidecek eğer denize atılmış ise, balıklar yiyecek, gömülmemiş ise kurtlar, kuşlar yiyecek, onları da başka hayvanlar, kuşlar yiyecek, üzerinden binlerce yıl geçecek sonra bunların tekrar insan haline gelmesi mümkün değil derler.

Bu inkarın arkasında mahşerin, hesap ver­me, cennet cehennemin varlığını inkar ederler. Hatta bir kısım kimseler “Dine, Allah’a inanı­yorum ama öldükten sonra dirilme yoktur.” der­ler. Bu inkarcılar şimdi olduğu gibi Peygambe­rimiz (sav) zamanında da vardı. Bu sebeple Yüce Allah (cc), birçok ayetlerde onlara cevap verir. Kudretiyle herşeye muktedir olduğunu çeşitli mi­sallerle bildirir.

Mekkeli müşriklerde Ümeyye b. Halef, çü­rümüş bir insan kemiğini ufalayıp üfledi ve şöyle dedi:

“Ey Muhammedi Şu çürümüş insan kemiği toz olup her tarafa dağıldı. Toz haline gelip her tarafa dağılan bu tozları kim diriltecek, insan ha­line getirecek?”

Bu inkarcıya Yüce Allah şöyle cevap verdi:

“İnsan görmez mi ki, biz onu meniden (bir damla sudan) yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş, kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan Allah diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayeti iyi bilir.”

İnkarcıların itirazları birçok defa olduğu gibi Kur’an’ın birçok surelerinde de onlara cevap ve­rilmektedir. Hatta binlerce sene önce ölen insan­ları da dirilteceğine itiraz edenlere Yüce Allah şu ayetlerle cevap vermektedir:

“Ve diyorlardı ki: Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra, biz mi bir daha diril­tileceğiz? Önceki atalarımız da mı? De ki: Hem önce­kiler, hem sonrakiler. Belli günün belli vaktinde mut­laka toplanacaktır.”