Recep Ayında Günah İşlemek

By | 24 Nisan 2014

recep ayında günah işlemek

Recep Ayında günah işlemek, diğer za­man ve mekânlarda işlenenlerden daha ağır cezaları gerek­tirdiği gibi, o zaman ve mekânlarda yapılan sevaplar da, kat kat fazladır.

Recep Ayında günah işlemek ile ilgili ayeti Kerime’de şöyle geçer;

♦ Allahü Teala, Kur’ân-ı Kerim’de Tevbe suresinin 36. aye­tinde şöyle buyurmaktadır: “Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı oniki olup, bunlardan dördü haram aylardır.”

Ayet-i kerime’de zikredilen haram aylardan maksat; Zilka­de, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayıdır.

Bu aylarda günah ve sevaplar katlanır. Günah işlemek, her zaman yasaksa da, özellikle hürmetli ve yasaklı olan bu ay­larda işlenen günah, aynen ihramlı iken ve Kabe’de işlen­miş gibi katlanır.

+ Haram aylar dörttür; meleklerin büyükleri de dörttür, gökten indirilen kitaplar da dörttür, abdest âzaları da dört­tür, teşbihlerin en faziletlileri de dörttür: Sübhanallah, el- Hamdü lillah, Lâ ilâhe illallah, Allahü Ekber.

Mevsimler dörttür. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış.

Raşid halifeler de dörttür. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Allah dört gecede hayrı yağmur gibi döker: Kurban bayramı gece­si, Ramazan bayramı gecesi, Şaban ayının onbeşinci (Bera­at) gecesi ve Receb’in ilk Cuma gecesi (Regaib).”

Haram aylarda ve Recep Ayında günah işlemek bu kadar önemli olduğu için davranışlarımıza çok dikkat etmeli haramlardan kaçınmalıyız.