Recebin İlk Gecesi

By | 24 Nisan 2014

recebin ilk gecesi

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Recebin ilk gecesi olduğunda Allahü Teala bir meleğe: “Dikkat edin! Gerçekten tövbe ayı başlamıştır. Bu ayda Allahü Teala’dan af isteyenlere müjdeler olsun!” diye, seslenmesini emreder.” 3

Bir rivayette ise şöyledir: “Recebin ilk gecesi olunca, Al­lahü Teala Azze ve Celle ümmetime tecelli buyurarak, gü­nahkârları bağışlar, tövbe edenlere ikram eder, zikreden­leri (kendisine manen) yaklaştırır, ibadette gayret göste­renleri sürekli kendisine vasıl kılar. O geceyi ibadetle ge­çiren, sabaha bağışlanmış olarak çıkar. ”4

[1] Suyûtî, Câmiussağîr, 4411; Kenzül Ummâl, 35164, 12/310

[1] Nüzhetül Mecalis, 1/141

[1] Nüzhetül Mecalis, 1/140

[1] Nüzhetül Mecalis, 1/139

Diğer bir rivayette ise şöyledir: “ Kalplerin öldüğü günde, Recebin ilk gecesinde ihya edenin kalbi ölmez. Allahii Teala, onun üzerine başının üzerinden hayırları yağdırır, anasının kendisini doğurduğu gün gibi, günahlarından çıkar ve günahkârlardan cehennemi hak etmiş 70.000 ki­şiye şefaatçi kılınır. ”1