Rabbine İtaat Et, O, Seni Koruyacak Olandır

By | 1 Ağustos 2019

Allah (cc)’m kulları arasında nice kimseler vardır ki bizlere ibret ve örnek teşkil etmektedirler. Allah (cc)’a isyan ve şirklerinden ötürü nasıl durumlara düştüğünü gördüğümüz insanlar bedbaht olduğu gibi, Allah (cc)’a olan güven ve sadakatinden ne gibi nimet ve lütuflara matuf olduğunu gördüğümüz, bildiğimiz insanlar, mü­minlerde vardır.

Allah (cc) rızası için, nice dert ve elem dolu hallere katlanan, aç kalan ve fakir düşen, kimsesiz ve sahipsiz bırakılanları, Allah (cc)’ın himaye ettiğini, sahip çıktığı­nı, sahiri selamete ulaştırdığını bilmekteyiz.

Allah (cc)’a itaat ve sadakati ile kişi, dünya da oldu­ğu gibi ahrette de nimet ile buluşturulacaktır. Kendisini Allah (cc)’ın rızası doğrultusunda yetiştiren, O’nun emir­lerini harfiyen yerine getiren, yasaklarından kaçan bir in­sana Allah (cc) elbette karşılığını ahirette verecektir.

Yine bir kadının, evine gelen düşman askerlerinin namusuna el uzatmasından korktuğu için tüm malını, mülkünü terk edip kaçması, Allah (cc)’a olan itaati, ha­rama maruz kalacağı endişesidir.

Allah (cc), o kadına yardım eder ve onu selamete çı­karır inşaallah.

Emin olacağımız ve tam manası ile itimat ve itaat edeceğimiz tek şey, Allah (cc)’ın bizleri hiçbir zaman himayesiz bırakmayacağıdır. Ve O’nun himayesi ile dos­doğru yola çıkacağımızdır.