Musibete Perde Olacak Dua

By | 16 Nisan 2014

Musibete Perde Olacak Dua Arapaça

Musibete Perde Olacak Dua

Musibete Perde Olacak Dua Okunuşu: “Allahümme inni e’uzü bike mine’t-teraddi ve’l-hedmi ve’l-ğarakı ve’l-harıkı. Ve e’uzü bike en yetehabbetaniye’ş-şeytanü ‘ınde’l-mevti. Ve e’uzü bike en emute fı sebilike müdebbiran. Ve e’uzü bike en emute ledi’ğan.”

Musibete Perde Olacak Dua Anlamı: Allah’ım! Yüksekten düşmekten, göçükten/göçük altında kalmaktan, boğulmaktan, yangından Sana sığınırım. Allah’ım! Ölüm anında şeytana çarpılmaktan Sana sığınırım. Allah’ım! Senin yolundan dönerek ölmekten sana sığınırım. Allah’ım! Yılan sokması ile ölmekten Sana sığınırım.” (Nesai, es-Sünenü’l-Kübra, İstiaze, 65, No:7972)