Öşür (Toprak Ürünlerinin Zekâtı) ile İlgili Sorular

By | 30 Eylül 2014

osur-toprak-urunlerinin-zekati-ile-ilgili-sorular1. Öşür ne demektir?

Toprak ürünlerinin zekâtına “Öşür” denir.

2. Öşürde oran nedir?

Öşür alınırken arazinin durumuna göre oran tespiti yapılır.

Yılın çoğunda arazisi, yağmur veya nehir suyu ile sulanan ve yerden çıkan ürün, arazinin bir geliri olarak elde edilirse ürünün onda biri zekât olarak verilir.

Eğer, arazinin başka vasıtalar kullanılarak, mesela taşınan veya satın alınan sularla sulanması halinde, yirmide bir oranında zekâtı verilir.

3. Öşür için, ürünün üzerinden, zekâtta olduğu gibi bir yıl geçme şartı aranır mı?

Ebu Hanife’ye göre, öşür verilmesi gereken malın, sahibinin elinde bir yıl kalması gerekmez.

4. Arazı ürünlerinde nisap aranır mı?

Arazi ürünlerinde imam-ı Azam’a göre nisap aranmaz. Az da olsa, çok da olsa öşür adı ile hisse alınır.İmameyne göre beş vask (yaklaşık olarak, 950 kg.) miktarı olmayan ekinlerden ve insanların elinde bir sene kalmayacak sebzelerden öşür alın­maz.

5. Öşür için, işçilik, ekme, dövme ve nakliye masrafları düşülür mü?

Toprak mahsullerinin zekâtı; işçilik, nakliye, dövme, ekme gibi masraflar düşülmeden çıkarılır.

6.Hangi ürünlerin öşürü verilir?

Odun, şeker kamışı ve ottan başka tüm toprak ürünlerinden öşür verilir. Ayrıca bal’dan da öşür alınır.

Şafii Mezhebine göre; balın zekâtı yoktur. Çiinkü bal, hayvan ürünüdür. Süte benzemektedir. Sütün ise zekâtı yoktur.