Kuran-ı Kerimden İnsani Problemlerimize Çözümler

By | 30 Eylül 2014

KuranYeryüzünün en mükemmel varlığı olan yaratılan insan, pek çok şeye de muhtaç bir yapıya sahiptir. O, kendisine verilen ve aynı zamanda büyük bir kıymeti haiz olan aklıyla her zaman ve her şeyi bilme keyfiyetinden uzaktır. Öteden beri akim her şeyi çözüp çözemeyeceği konusu tartışılmışsa da, umumi kanaat, onun her zaman için doğruyu bulamayacağı merkezinde olmuştur.Onun bu özelliğinden dolayıdır ki, Yüce Yaratıcı, insanlığın başlangıcından itibaren farklı dönemlerde peygamberler ve peygamberlerin uygulayacakları prensipleri ihtiva eden kitaplar göndermiş, böylelikle insanlar, dünya ve ukba saadetini en mükemmel bir biçimde elde etme imkanına kavuşmuşlardır.
Bu mamulü en iyi bilen onu yapandır. İnsanı yaratan ve ona insanlık va-sıflarını veren Yaratıcı’nm, en ince noktasına kadar onun ihtiyaçlarını da bilmesi gayet normaldir ve doğal olan da böyle olmasıdır. İnsanın sonsuz ihtiyaçları, ebede kadar giden istekleri, çözümsüz gibi gözüken problemleri vardır. İnsanın iki cihan saadetinin yol göstericiliğini yapan Kur’an-ı Kerim’dir. Saadet ve mutluluğun anahtarı ondadır. O, her yerde karşımıza çıkıp bizleri hayret ve şaşkınlıklara götüren problemlerimizi çözüme kavuşturup halletmeseydi, bütün bu bilinmezler karşısında şaşıracak ve ne yapacağımızı bilemez hale gelecektik.Kur’an öyle bir ışık kaynağıdır ki, kendisine gönül verip arkasından gidenlerin ruhlarında hürriyet düşüncesi, adalet anlayışı, kardeşlik ruhu ve başkaları için yaşama arzusunu uyandırmış, etten kemikten varlıklara melekleşme yolunu öğretmiş, onlara her iki dünyada mutluluğu götürecek yolları göstermiş ve kapılar açmıştır.Kur’an, insana dünyada yükselmenin bütün yollarını göstermiş ve böylece onun, insanı kamil olma çizgisini yakalamasını istemiştir.