Oruç İle İlgili Sorular – 13

By | 30 Eylül 2014

oruc-ile-ilgili-sorular1.Oruçlu olan bir kadınla zorla veya ölüm tehdidi cima yapılsa durum nedir?

Bu durumda kadının orucu bozulur, fakat keffaret değil kazası gerekir.

2. Ziyafet oruç bozmak için özür sayılır mı?

Ziyafet, farz ve vacip oruçlar için özür sayılmaz. Ancak ziyafet nafile oruçlar için özür sayılır, dilerse orucunu bozar ve bu takdirde, daha sonra o orucu kaza eder.

3. Evinde oruca niyet edip yolculuğa çıkan kimse, nereye göre iftar eder?

Oruca niyet de iftar da bulunduğu yere göre yapılır. Zira oruç tutma süresi saatle değil güneşin hareketine göre tesbit edilir.

4. Hangi oruçlar merğub (beğenilen, sevilen ve rağbet edilen) oruçlardır?

Şu oruçlar merğup olan oruçlardır:

1. Muharrem ayında tutulan oruç,

2. Recep ayında tutulan oruç,

3. Şaban ayında tutulan oruç,

4. Aşure orucu (Aşure orucu: Muharrem ayının onuncu günü tutulan oruçtur. Ancak bu orucu sadece aşure günü tutmak mekruhtur. Dokuzuncu günü ile tutmak sünnettir).

5. Şevval ayında altı gün oruç tutmak nedir?

Bazı görüşe göre (Müteahhirinin tamamına göre) Şevval ayında, müteferrik surette, yani; haftada iki gün olmak üzere altı gün oruç tutmak müstehaptır.

Aralıksız altı gün tutulmasında, muhtar kavle göre bir beis yoktur. Ancak îmam Ebu Yusuf a göre ise, Şevval ayında peşpeşe altı gün oruç tutmak mekruhtur. Fakat ayrı ayrı tutulduğu zaman mekruh olmaz.

6. Kan aldırmak orucu bozar mı?

Kan aldırmak orucu bozmaz. Ancak, kan aldırmanın, orucu muhafaza edemeyecek şekilde zayıf düşürmesinden korkulursa, bu durumda kan aldırmak mekruhtur. Böyle bir korku yoksa mekruh değildir.

Fakat, kan aldırdıktan sonra orucum bozuldu zannıyla kasten yiyip içen kimseye hem kaza hem de keffaret lazım gelir.

7. Kocasının izni olmadan bir kadının nafile oruç tutması nedir?

Bir kadının kocasının izni olmadan nafile oruç tutması mekruhtur. Kocası bu orucu bozdurabilir. Ancak, kocası hasta olur veya oruçlu olursa o zaman izin almadan nafile oruç tutabilir.

8. Ücretle çalışan bir işçi, ücretini ödeyen kimseden izin almadan nafile oruç tutabilir mi?

Ücretle çalışan bir işçi, müstecirden (ücretini veren kişiden) yani işverenden izin almadıkça nafile oruç tutamaz. Ancak, böyle olabilmesi için, orucunun hizmetine menfi olarak tesir etmesi gerekmektedir.

Eğer orucu hizmetine mani olmuyorsa izin almasına ihtiyaç yoktur.

9. Üzerinde Ramazan ayı orucu kazası bulunan bir kimsenin nafile oruç tutması mekruh mudur?
Mekruh değildir. Kaza orucu borcu olan kimse nafile oruç rutabilir.

10. Bir kimsenin sadece cuma günleri oruç tutmasının hükmü nedir?

Bir kimsenin sadece cuma günleri oruç tutması, pazartesi ve perşembe günlerinde olduğu gibi müstehaptır.

11. Kaza orucunun kasten bozulmasından keffaret gerekir mi?

Kaza orucunun herhangi bir sebeple kasten bozulmasından dolayı keffaret gerekmez, o oruç, daha sonra kaza olarak tutulur.