Mühim Bir İş Yapmak İçin İstihare Duası

By | 30 Eylül 2014

istihareDuâsi1.Mühim bir işi olup da manevi bir işaret almak isteyen kimse, yatsı namazından sonra iki rek’at namaz kılar, birinci rek’atta: Fatiha’dan sonra Kul yâ suresi, ikinci rek’atte: Fatiha’dan sonra: İhlas suresi okunur, namazdan sonra da şu dua okunup sağ yan üzere abdestli olarak yatılır: Bu şekilde Cenâbı Hak istenilen şeyi rüyada gösterir.
Dua şudur:
“Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike vej es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdim velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’lj emre hayran lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdir- hu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l- emre şerran lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih. “
“Allah’ım! Senin ilmine göre hayrını diliyorum, kudretinden güç istiyo¬rum, senin büyük fazlını diliyorum. Zira sen kadirsin, ben kadir değilim.
sen bilirsin ben bilmem, sen gizlileri bilirsin. Allah’ım eğer sen bu işin benim dinim, geçmişim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı ol¬duğunu biliyorsan bunu bana takdir eyle, kolaylaştır. Eğer bu işim benim dinim, geçimim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında şerli olduğunu biliyorsan bunu benden, beni de bundan çevir, hayır nerede ise bana onu nasip eyle, sonra beni onunla hoşnud eyle.”
Yatarken abdestli olarak, sağ elin her bir parmağına birer İza cae okunur ve ardından da: Salâtü selâm, Fatiha ve inna a’teyna okunup sağ yan üzere yatılırsa, Cenabı Hak rüyada arzu edileni gösterir.