Oruç İle İlgili Sorular – 12

By | 30 Eylül 2014

oruc-ile-ilgili-sorular1. Nafile bir oruç bozulursa kaza mı, keffaret mi gerekir?

Nafile olarak tutulan bir oruç, her hangi bir sebeple bozulabilir. Bu durumda gününe gün olarak kazası gerekir, keffaret gerekmez.

Şafiî Mezhebine göre; zorunlu bir sebep olmadan nafile orucu bozmak mekruhtur. Bozulan nafile oruçların kaza edilmesi şart değildir. Buna göre nafile orucunu bozan kimse, bu orucunu, kaza etmek zorunda değildir. Çünkü nafile ibadet, sadaka gibi, yapılması zorunlu olmayan bir ibadettir. Dolayısıyla ona başlandıktan sonra terk edilmesi, kazayı gerektirmez.

2. Fecrin tıılu’unda tereddüt olursa ne yapılır?

îki şahit fecrin tıılu’unda, iki şahit de fecrin henüz doğmadığında şehadet etse, bir kimse de bunların şehadetlerine rağmen bir şey yese ve sonra da fecrin doğmuş bulunduğu açıklık kazansa, bu durumda o kimseye hem kaza , hem de keffaret lazım gelir.
Fakat şahitler birer kişi olsa, yani bir şahit fecrin doğduğuna, bir şahit de doğmadığına şehadet etse, sonra da fecrin doğmuş olduğu açıklık kazansa, o kimse için keffaret gerekmez. Çünkü tek bir kişinin fecrin doğuşuna şahitlik etmesi hüccet değildir.

3. Niyetten vazgeçmek mümkün müdür?

Bir kimse, geceden herhangi bir oruç için niyet etse ve fakat fecrin doğmasından önce bu niyetinden, yani oruç tutmaktan vazgeçse, bu şekilde dönmesi sahih olur.

Ancak fecrin doğmasından sonra vazgeçemez. Yani bir şey yiyip içemez ve orucunu kasten, mazeretsiz olarak bozarsa keffaret gerekir.

4. Bir kimse “yarın yemeğe davet edilirsem yerim, edilmezsem oruç tutarım” diye niyet edebilir mi?

Bu şekilde tereddütle yapılan niyet caiz değildir, böyle bir niyetle tutulan oruç sahih olmaz.

5. Oruçlunun sakız çiğnemesi nedir?

Oruç tutan kimsenin sakız çiğnemesi mekruhtur. Eğer sakız çiğnenmiş, çürümüş ve kararmış ise orucu bozar. Şayet beyaz ve çiğnenmemiş ise orucu bozmaz.

6. Oruçlu bir kimsenin satın alacağı malın tadına bakması uygun mudur?

Farz olan orucu tutmakta olan bir kimsenin, satın alacağı yiyeceğin tadına bakması mekruhtur. Fakat nafile oruçlarda bir şeyin tadına bakmakta bir beis yoktur.

7. İftar duası nasıldır?

İftar ederken şöyle dua yapılır; “Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savm’el-ğadi min şehri ramazane neveytü feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü’

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim ve sana tevekkül ettim. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna niyet ettim. Rabbim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!”

8. Unutarak orucu bozmanın hükmü nedir?

Bir kimse unutarak yer, içer veya cima ederse orucu bozulmaz. Böyle birini gören kimse; şayet onun akşama kadar oruç tutacak kudrette olduğunu anlarsa, ona oruçlu olduğunu hatırlatması gerekir. Zira hatırlatmaması mekruhtur.

Ancak unutarak orucunu yiyen bu şahıs, hasta veya yaşlı biri ise, haber vermeyebilir. Böyle davranışa ruhsat vardır.

9. Hata ile orucu bozmanın hükmü nedir?

Bir kimse, oruçlu olduğunu bildiği halde, kastı olmadan hata ile bir şey yer ve içerse, o kimse için sadece kaza gerekir.