Ölüm İçin Dua Etmek

By | 4 Kasım 2014

dua-etmekk• Ebu Hureyre’den -radıyallâhu anh- şöyle rivayet edilmiştir: Resûlullah’ı -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyururken işittim: “Sizden hiç kimse ölümü temenni etmesin. İyilerden ise belki hayır ve iyiliklerini artırır, günahkârlardan ise belki günahları bırakmak ve Allah’dan (c.c.) bağışlanma dilemek suretiyle Allah’ı
c.c.) razı eder.” Bir rivayette de: “Sizden hiç kimse kesinlikle ölümü temenni etmesin ve ölüm ona gelmeden ölmek için dua etmesin. Çünkü öldüğünüzde ameliniz kesilir. Mü’minin yaşaması ona hayır ve iyilikten başka bir şey getirmez.” buyurmuştur.

Açıklama:

Hastalığın ilerlediğinde, acıların şiddetlendiğinde ölümü arzulama, ölmek için dua etme. Çünkü bu nehyedilmiş bir şeydir. Mü’minin uzun ömrü ona iyilikten başka bir şey getirmez; çünkü o eğer itaatkâr ise iyiliklerini ve sevaplarını artırır, günahkâr ise tevbe eder günahlarını bırakır.

Enes’ten -radıyallâhu anh-: Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: Sizden hiç kimse kendisine isabet eden bir zarardan dolayı ölümü temenni etmesin. Ölümü temenni etmeye mecbur kalırsa da:”Allah’ım, hayat benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ama ölmek daha hayırlı ise beni öldür” desin.

Abdullah b. Ömer -radıyallâhu anh- ölümü isteyen birinin işitince ona “Ölümü isteme; çünkü sen zaten öleceksin. Bilakis Allah’dan (c.c.) afiyet dile”dedi

Sa’di biraz önce geçen ve Enes’in -radıyallâhu anh- rivayet ettiği hadisin şerhinde şöyle demiştir: Bu hadis kişiyi, başına gelen hastalık, fakirlik, korku, sıkıntı gibi zararlarda ve felaketlerde ölümü arzulamaktan men etmektedir.