Ölü Üzerine Namaz Kılmak

By | 5 Kasım 2014

olu-uzerine-namaz-kilmakEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildilmiştir:

“Rasulullah (sallallahu aleyhi sellem), Haber hükümdarı Necaşi’nin vefatını onun öldüğü günü insanlara haber verdi.Sonrada insanları namazgaha çıkarıp onları saf tuttu.Sonra da onlara dört tekbir almak suretiyle gıyabi cenaze namazı kıldırdı.”

Rasulullah (sallallahu aleyhi sellem) burada Necaşi’nin ölümünü günü gününe haber vermiştir.Necaşi “Habeş İmparatoru” demektir.Nitekim Roma İmparatoruna “Kayser” Türk Hükümdarına “Hakan” denilirdi.863 nolu hadistede görüldüğü üzere, Necaşi’nin ismi,Ashame’dir.

İbn Sa’d’ın “Tabakat” ında geçtiğine göre; Rasulullah (sallallahu aleyhi sellem) Hudeybiye’den döndükten sonra hicretin 7. yılında Amr b. Ümeyye’yi Necaşi’ye elçi olarak göndermiş,Necaşi’de Rasulullah (sallallahu aleyhi sellem) in mektubunu alarak yüzüne sürmüş,tahtından aşağı inerek tevazu göstermek için yere oturmuş,sonra da müslüman olmuş,Müslüman olduğunu Rasulullah (sallallahu aleyhi sellem) de bildirmişti.Yanlız bu Necaşi’nin Habeşistan’a hicret eden müslümanlara sahip çıkıp onların Habeşistan’da barınmalarına izin veren Necaşi mi,yoksa ondan sonra onun yerine geçen başka bir Necaşi mi olduğu meselesi alimler arasında tartışma konusu olmuştur.Ayrıca bu hadiste,bir kimsenin öldürüldüğünü haber vermenin mubah olduğu hükmü ortaya çıkmaktadır.Bu maksatla,gerek halk arasında:’Filanca kimse ölmüştür’ diye seslenilmesi ve gerekse de çeşitli şekillerde insanlara duyurulması caizdir.Çünkü böyle yapılmakla halkın cenazeye katılımı sağlanmış olur.İmam Azam Ebu Hanife’ye göre de ölümü ilan etmekte bir sakınca yoktur.