Ölmeden Önce Mezar Yeri Satın Almak Caiz mi ?

By | 27 Mayıs 2014

hac-umre-seti

Ölmeden önce mezar yeri satın almak caiz mi ?Mezar için yer satın almakta bir sakıncadan söz edilmemiştir. Hatta özellikle ölüm olaylarında mezar yeri bulma zorluğu söz ko­nusu olabilecek yerlerde bunun caiz olacağı açıktır. Mekruh olduğu söylenen davranış, kendisi için tabut hazırlamaktır.

Ölmeden önce mezar yeri satın almak caiz mi sorusuyla ilgili şöyle bir kıssa da anlatılmaktadır ;

Hz. Ebu Bekir’in, elinde kazma kendisi için mezar kazmaya giden birisini gördüğünde: “Kabri kendine hazırlama, kendini kabre hazırla” dediğini ve insanın nerede öleceğini bilemeyeceği için, ölmeden önce kendisine mezar hazırlamanın da hoş olmadığını söylemiştir. Ama Fıkıh kitapları­mızda; kişinin kendisi için kabir kazmasında bir sakınca yoktur, bu hareketi karşısında ecir de alır. Nitekim Ömer b. Abdülaziz, Rabî’ b.Haysem ve başkaları bunu yapmışlardır, denir. Ölmeden önce mezar yeri satın almak caiz mi konusunda mekruh olmadığında söz birliği edilen davranış, kendisi için kefen hazırla­maktır. Çünkü ona duyulacak ihtiyaç kesindir.

Ölmeden önce mezar yeri satın almak caiz mi