Namazı Bilerek Kazaya Bırakmak

By | 27 Mayıs 2014

namaz-kildiran-seccade

 

namazı bilerek kazaya bırakmakNamaz dinimizin en önemli ibadetlerinden biridir. Her müslüman üstüne farz olan 5 vakiti kılmak zorundadır.Kılınmadığı zaman günahı çok büyüktür.Namazı bilerek kazaya bırakmak ne ceza gerektirir, sonuçları ne olur?

Namazı bilerek kazaya bırakmak  ve özürsüz olarak terketmek en büyük günah­lardandır. Zaten İmam Zehebî büyük günahları anlattığı müstakil kitabında, namazı terketmeyi dördüncü büyük günah olarak sayar.[1] Rasulüllah Efendimizin namazı “dinin direği”[2] olarak nitelemesi, onun değerini anlatan en veciz ifadedir. Kuran-ı Kerimde namazdan “iman” diye sözedilmiştir.[3] Bu yüzden bir müslüman Namazı bilerek kazaya bırakmaz ve terkedemez. Ancak terkederse Hanefîler yine de kafir olmadığı görüşündedirler. Elverir ki inkar ederek ve hafife alarak terketmiş olmasın. Fakat Namazı bilerek kazaya bırakmak durumunda terkedenin kâfir olacağını söyleyen­ler de vardır,

[1] Zehebî, Kitabu’l-Kebâir 18 vd

[2] Adı geçen hadîs ve benzerleri için bkz. Hindi VII/284

[3] Bakara 2/143