Zararlı Hayvanlar Öldürülebilir Mi?

By | 27 Mayıs 2014

feraceler

Zararlı hayvanlar öldürülebilir mi, zararlı hayvan öldürmenin hükmü nedir?

Zararlı hayvanlar öldürülebilir mi sorumuzun cevabı evet, zararlı hayvanlar dövülmeden, eziyet edilmeden en keskin bir âlet ya da çabuk öldürecek bir yöntemle kesilir ve öldürülür.[1] Baş­kalarına zarar veren köpeği bulunan kimse, hatırlatıldığı halde zararı önlemezse, bölge sakinlerinin o köpeği öldürme hakları vardır.[2]

Zararlı hayvanlar öldürülebilir miZararlı hayvanlar öldürülebilir mi sormuza bazı örnekler verebiliriz ;

Çekirge öldürülebilir, çünkü avdır. Karınca kendiliğinden zarar ver­miyorsa öldürülmez, veriyorsa öldürülebilir, ancak yakılmaz ve suya atılamaz. Bit her halükârda öldürülür. Yabanarısı ve diğer haşaratı zarar vermiyorlarsa öldürmemek daha iyidir. Allah’ın yarattığı bü­tün hayvanların eko-sistemimizde bir görev yerine getirdiklerini bil­memiz gerekir. İpek kozasını güneşte bırakıp kurtlarının ölmesini sağlamakta mahzur yoktur, çünkü bu insanların yararına olan bir şeydir.[3] Bu konuda Rasulüllah Efendimizin (sa) şu hadis-i şerifleri­ni de göz önünde bulundurmak gerekir:

“Ateşle sadece onun Rabbi ceza verebilir:”[4]

[1] Hindiye V/361,  [2] Hindiye V/360,  [3] Hindiye V/361 kaynaklardan); Kâdıhân III/411 de konuyla ilgili bilgi var. “Allah her şeyde ihsanı (güzel yapmayı, Allah’ı görür gibi yapmayı) zorunlu kılmıştır. Binaenaleyh, öldürdüğünüzde en güzel tarzda öldürün, boğazladığınızda da, en güzel yolla boğazlayın, boğazlayacak olanınız bıçağını iyi biletsin” hadis-i şerifini de bu bağlamda hatırlamak gerekir. (Müslim, sayd 57; Tirmizî, diyyât 14; Nesâi, dahâyâ 22)