Öleceğini Bilmek

By | 18 Ağustos 2014

feraceler

 

olum3Şakîk-i Belhî (rahimehullâh) diyor ki: “İnsanlar şu dört konuda benim söyle­diklerimi söylediler, fakat bu konularda benim yaptığımın tersini yaptılar:

1-       Biz Allah’ın kuluyuz, kölesiyiz, derler ancak hürler gibi davranırlar.

2-       Allah bizim rızkımıza kefildir, derler ancak dünya malı ile iştigal etme­den kalpleri mutmain olmaz.

3-      Ahiret dünyadan hayırlıdır, derler fakat ahiretleri için günah toplamaya devam ederler.

4-      Elbette bizler de öleceğiz, derler fakat sanki hiç ölmeyecek kimseler gibi amel ederler.”

Ebû Zer (radıyallâhu ‘anh) der ki: “Üç şey var ki beni şaşırttı, hatta güldürdü. Üç şey de var ki beni hüzünlendirdi, hatta ağlattı:

Beni güldüren üç şey:

1-      İnsan dünyayı arzular, ölüm de onu. Hep uzun hayaller peşindedir. Ölümü hiç tefekkür etmez.

2-       Ölümden ve kıyametten gafildir. Fakat o, kimseden hiçbir an gafil kalmaz.

3-      İnsan hayatını kahkaha ve gülüp eğlenmeyle geçirir. Fakat Allah’ın ken­disinden razı olup olmadığını bilmez.

Ağlatan üç şey ise:

1-      Dostlardan ayrılık. Yani Hz. Muhammed’in (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) ve as­habının (radıyallâhu ‘anhunhüm) vefatları.

2-       Ölümün gelip çatması.

3-      Kıyamet günü Allah’ın huzurunda durmak. Bilemiyorum, acaba Rabbim benim nereye götürülmemi emredecek! Cennete mi yoksa cehenneme mi?”

Resûlü Ekrem (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur:

“Eğer insanların ölüm hakkmdaki bildiklerini hayvanlar bilselerdi, (korku­dan erirlerdi de) asla besili bir hayvan eti yiyemezdiniz’

Hâmid el-Leffâf (rahimehullâh) der ki: “Kim ölümü çokça anarsa ona üç şey ikram edilir:

1-       Hemen tövbeye kavuşması,

2-       Rızkına kanaat

3-       İbadetlerinde neşe ve huzur.

Her kim de ölümden gafil kalırsa o, üç şey ile cezalandırılır:

2-       Yeterince rızka karşı kanaatsizlik,1-    Tövbeyi ertelemesi,

3-       İbadetlerde tembellik.”