Öksüz Ve Yetim Hakkı

By | 23 Mayıs 2014

kuran

öksüz ve yetim hakkıÖksüz ve yetim hakkı ile ilgili Ayet: “Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yeti­mi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.” (Maun; 1-2-3)

Öksüz ve yetim hakkı ile ilgili Hadis: “Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içe­ceğine dâhil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır.” (Tirmizi, Birr 14)

Öksüz ve yetim hakkı ile ilgili Hikâye:

Hz. Yakub ve Bir Yetim

Birisi Hz. Yakup’a sordu: “Gözün niçin görmüyor, belin niçin büküldü?”

“Gözüm, Yusuf a ağladığım için görmüyor. Bünyamin’e üzüldüğümden dolayı da belim büküldü.”

Bu sırada Cebrail (as) gelip dedi ki: “Halinden şikâyet mi ediyorsun?”

“Ben sadece kederimi Allah’a arz ediyorum. Ya Rabbi! Gözleri görmez, beli bükülmüş şu yaşlı ihtiyara merhamet eyle! İki oğlumu bana geri ver!”

Cebrail (as) dedi ki: “Allah selam ediyor ve buyuruyor ki: ‘İki çocu­ğun ölü bile olsaydı, seni sevindirmek için onları diriltirdim. Gözünün görmemesi ve belinin bükülmesinin sebebi şudur: Bir gün oruçlu, aç, fa­kir bir yetim sana gelmişti.Sonra bir koyun kesip ailenle yediğin halde ona da göndermeyi hatırlayamadın. Ben yetim ve fakirleri sevdiğim ka­dar hiçbir şeyi sevmem. Haydi bir yemek hazırla, fakirleri davet et!” Yakub aleyhisselam da, fakirlere ve yetimlere bir yemek hazırlayarak onlan davet etti.