Abdest Almanın Önemi

By | 23 Mayıs 2014

namaz-kildiran-seccade

 

Abdest almanın önemi

Abdest almanın önemi çok büyüktür. Bu yüzdendir ki namaz abdestte başlar denilmiştir. Abdest almanın önemiyle ilgili ayet şöyledir ; “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerini­zi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesh edin, iki topu­ğa kadar da ayaklarınızı yıkayın.” (Maide; 6)

Abdest almanın önemini anlatan Hadis: “Kim güzel bir abdest alır, sonra kalkıp farz namazını kılarsa, ayağıyla yürüdüğü, eliyle tuttuğu, kulaklarıyla dinlediği, gözleriyle baktı­ğı ve içinden geçirdiği günahları bağışlanır.” (Ebû Ümâme’den (r.a))

Abdest almanın önemiyle ilgili hikâye:

Abdestin Fazileti

Ukbe İbn Amir (ra) anlatıyor: “Üzerimizde develeri gütme işi vardı, bu­nu sırayla yapıyorduk. Bir gün gütme nöbeti bana gelmişti. Günün sonun­da develeri kıra çıkarıyordum. Nöbetimden dönüşte Resûlullah’a (sav) gel­dim, ayakta halka hitap ediyordu. Söylediklerinden şu sözlere yetiştim:

‘Güzelce abdest alıp, sonra iki rekât namaz kılan ve namaza bütün ruhu ve benliği ile yönelen hiç kimse yoktur ki kendisine cennet vacip olmasın!’

Bunları işitince kendimi tutamayıp: ‘Bu ne güzel!’ dedim. Bu sözüm üzerine önümde duran birisi: ‘Az önce söylediği daha da güzeldi!’ dedi. ‘Bunu söyleyen kim?’ diye baktım. Meğer Ömer İbnu’l-Hattâb’mış. O, sözüne devam etti:

‘Seni gördüm, daha yeni geldin. Sen gelmezden önce şöyle demişti: ‘Sizden kim abdestini alır ve bunu en güzel şekilde yapar, sonra da: ‘Eş- hedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Resûlühü.’ derse, kendisine cennetin sekiz kapısı da açılır; hangisinden isterse oradan cennete girer