Amel Terazisi Nedir ?

By | 23 Mayıs 2014

pardesu

amel terazisi nedir

Amel terazisi nedir ? Kısaca amel terazisi kıyamet günü sevap ve günahın tartılacağı terazidir. Amel terazisi nedir sorusunun cevabına ulaşabilecek bir çok ayet ve hadis mevcuttur. Örnek olarak Enbiya, 47 ayetinde amel terazisi şöyle anlatılmaktadır ;

 “Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kim­seye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığın­ca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”

Amel terazisi nedir diye sorulduğunda bi Hadisi şerifte de şöyle açıklama yapılarak amel terazisi anlatılmıştır ;

 “Ademoğlu kıyamet günü getirilir. Terazinin iki kefesi arasında durdurulur ve onunla ilgili bir melek görevlendirilir. Terazisi ağır çekerse bu melek bütün mahlûkatm duyacağı bir sesle; ‘Falanca öyle bir mutlulu­ğa erdi ki, bundan sonra asla bedbaht olmaz.’ diye nida eder. Terazi hafif gelirse de, ‘Falanca öyle bir bedbaht oldu ki, bundan böyle bir daha mutlu­luk göremez.’ diye seslenir. Sonra zebaniler, ellerinde tokmaklar, sırtların­da ateşten giysilerle gelir cehennemin payım alır cehenneme götürürler.” (Enes b. Malik)

Hikâye: Sevaplar ve Günahlar Tartılıyor

Halife Ömer b. Abdülaziz’in kadın hizmetçisi bir gece ilginç bir rüya görür. Kıyamet kopmuş, insanlar dirilmiş, amel terazisi kurulmuş ve tüm insanlar sorgudadır. Sevabı ve günahı tartılan bütün hükümdarlar sırat köprüsünün başına getirilirler. İlk önce Mervanoğlu Abdülmelik sırat köp­rüsünü geçmek üzere daha bir veya iki adım atar atmaz cehenneme düşer. Ardından oğlu Velid getirilir. O da ilk adımında cehennem alevleri arası­na yuvarlanıp gider. Sıra Ömer b. Abdülaziz’e gelir. Gördüğü rüyasını Abdülaziz’e anlatan hizmetçisi sözün burasına gelince, coşkun iman sahibi ha­life ağlamaya ve başını dövmeye başlar. Allah’ın gazabına uğramaya ve acı akıbetine dalmış gözyaşı dökmektedir. Gözyaşları arasında kadın hizmet­çi Abdülaziz’e sözünü duyurmaya çalışır ama boşunadır. Bir türlü, “Allah a and olsun ki, sizi cennette gördüm. Sırat köprüsünü kolaylıkla geçtiniz- diyen sözlerini duyuramaz. Halifenin çığlıkları ve acı acı çınlayan iniltilri kesilince bakarlar ki ruhunu teslim ederek öbür dünyaya göçmüş