Ödüllü At Yarışmalarında Meşru Olanlar ile Meşru Olmayanlar

By | 12 Kasım 2014

hediyeAt yarışması işinde yarışmayı kazanan tarafa verilecek mâli ödül devlet yetkili tarafından veya yarışmacıların dışında kalan bir vatandaş tarafından verilirse;  verecek olan kimse: Yarışmayı kazanan atlıya şu malı vereceğim, derse bu yarışır caizdir ve yarışmayı kazanan atlının söz konusu ödülü alması meşrudur.
Şayet yarışmacı iki atlıdan birisi rakibine: ‘Eğer sen beni geçersen ben sana s kadar mal vermeyi taahhüt ediyorum. Şayet ben seni geçersem sen bana vermeyeceksin’ derse ve yarışma bu esas üzerine yapılırsa bu da caizdir. Rakip ok tarafın yarışmayı kazanması hâlinde taahhüd edilen malı alması meşrudur.

Eğer yarışacak iki taraf da mal ödemeyi taahhüd ederse bu takdirde yarışır caiz olmaz. Bu da şöyle olur: Yarışmacı taraflardan birisi diğerine  Ben seni geç; sem sen bana şu kadar mal vereceksin. Sen beni geçersen ben sana şu kadar  vereceğim, der. Karşı taraf da peki diyerek böylece bahse girişirlerse bu nevî yarışlar caiz değildir, kumardır ve o mal alınıp verilmez.
Son şekil ancak üçüncü bir atlının da yarışmaya katılmasıyla meşrûlaşabilir. üçüncü şahsın katılmasıyla yarışmanın meşrulaşması için hadîste ve bunun  geçen izahında belirtilen durum ve şartın bulunması da gereklidir. Yâni üçüncü diğer iki at gibi olması gereklidir. Üçüncü atın üstünlüğü ve yarışmayı kazanır kesinlikle biliniyor ise bu yarışma yine haramdır ve kumar sayılır.
İki yarışmacının ikisinden hangisi yarışmayı kazanırsa diğerine belirli vermeyi taahhüt etmiş iken; yarışmayı meşrulaştırmak için yarışmaya katılan üçür şahsın atı da diğer iki at gibi olunca ve üçü yarışma yapacakları zaman ödülü hakkı kime ait olacak?
Yanşmaya katılan üçüncü şahıs, yarışmada ikisini de geçtiği takdirde her ikisi ödüllerini kazanmış olur. Şayet üçüncü şahıs yarışmada yenilirse diğerlerine izin vermez. Üçüncü şahıs diğerlerin önüne geçtiği zaman diğerleri ister beraber olursa ister birisi diğerini geçsin fark etmez. Yâni ödüllerin ikisi de üçüncü şahsa ait olur.Şayet diğerleri beraber kalıp üçüncü şahıs geride kalırsa hiç birisi ödül kazanan olamaz.
Eğer asıl yarışmacılardan biri öne geçse ve üçüncü şahıs ile diğer yarışmacı  beraber kalsa veya bunlardan biri ikinci, diğeri de sona kalsa, asıl yarışmacılardan  geçen adam diğer asıl yarışmacıdan ödül alır, ikinci sırada kalana bir şey verilmesi eğer Asıl yarışmacılardan birisi ile üçüncü şahıs berabere kalsalar ve diğer as: yarışmacı geride kalırsa berabere kalanlar ödülü paylaşırlar, geride kalana ise bir ss verilmez