Kur’an Dinlemek

By | 12 Kasım 2014

kuranAbdullah ibn Mes’ud (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), bana:

– ‘Bana Kur’an oku!’ buyurdu. Ben:

– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Kur’an sana indirildiği halde onu sana ben mi okuyayım?’ dedim. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Ben onu başkasından dinlemek istiyorum’ buyurdu.

Bunun üzerine Nisa suresini okumaya başladım. “Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım kâfirlerin hali ne olacak!..” (Nisa: 4/41) ayetine vardığım zaman başımı kaldırdım yada birisi yanımı dürttü de başımı kaldırdım. Gördüm ki, Rasulullah (sailallâhu aleyhi ve sellem)’in gözlerinden yaşlar boşalıyor.”

Kur’an okunurken can kulağıyla dinlemek ve ayetlerin manalarını düşünerek ağlamak müstehabtır. Yine Kur’an’ı güzelce dinlemek için onu başkasına okutmak müstehabtır. Bu suretle hasıl olan tefekkür ve tedebbür, kendi kendine okumadan daha fazla olabilir.)