Namazın Ardından Anne Babaya Dua

By | 21 Ağustos 2014

hasema

 

duacilarTâbiînden bazıları demiştir ki: Kim anne ve babasına günde beş defa dua ederse onların haklarını ödemiş olur. Nitekim Allah (celle celâiüh) ayet-i kerime­sinde şöyle buyurmuştur: “Önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.”(Lokmân 31/14) Allah Teâlâ’ya şükretmek günde beş vakit namazı hakkıyla yerine getirmekle olur. Anne babaya teşekkür etmekse, günde beş defa (her namazın peşinden on­ları için) dua etmekle olur.

İbn Abbâs (radıyallâhu ‘anhumâ) yukarıda anne baba haklarına riayet etmeyi emreden ayetleri açıklamaya devam ediyor:

“Eğer siz iyi olursanız”Eğer anne ve babanıza karşı iyilik sahibi olursa­nız, Allah bunun ecrini verecektir.

“Şunu bilin ki Allah, kötülükten yüz çevirerek tövbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır.”
“Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir.” Yani Allah (celle celâiüh) anne ve babanıza kalplerinizde beslemekte olduğunuz iyiliği ve yumu­şaklığı elbette bilir.

Şayet anne babanıza karşı hak ve ödevlerinizi terk etmişseniz Allah’a tövbe edin. Çünkü o günahlarından dönüş yapanları bağışlayıcıdır.