Müslümanın Gıybetini Yapmamak

By | 18 Kasım 2014

Göz, El Ve İşaretle GıybetEbu’d-Derdâ’ (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim (din) kardeşinin ırzını (her türlü kötülükten) korursa Allah da kıyamet günü o kimsenin yüzünü cehennem ateşinden korur.”
İtbân b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Bir gün Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) ayağa kalkıp:
– ‘Mâlik ibnu’d-Duhşum nerede?’ diye sordu. Bir adam:
– ‘O, münafıktır. Allah ve Rasulünü sevmez’ dedi. Bunun üzerine Rasulullah
(sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Onun hakkında böyle söyleme! Görmüyor musun ki o, “Lâ ilâhe illallah” (Allah’tan başka ilah yoktur) diyor. Bununla da, Allah’ın rızasını istiyor. Allah, “Lâ ilâhe illallah” Allah’tan başka ilah yoktur) diyerek bununla da Allah’ın rızasını isteyen kimseye cehennemi haram kılmıştır’ buyurdu.”
Münafıkların çirkin halleri ile kötü uygulamalarından ve Müslümanlara reva gördükleri zahmetlerinden bahsedilmiş, sonuç itibariyle de kabahatin büyüğü, Mâlik b. Duhşum’a yükletilmişti. Halbuki Mâlik b. Duhşum, Bedir gazasına katılmıştı. Dolayısıyla da ondan nifak beklenemezdi. Müslüman olduktan sonra yaptığı bütün icraat, böyle bir suçlama altında kalmasına engeldi. Bundan dolayı Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), sahabilerin bu konudaki düşüncesine katılmayıp ‘Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed O’nun Rasulüdür’ diye şahitlik eden bir kimsenin cehenneme girmeyeceğini bildirmiştir. Çünkü Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), onun, Kelime-i şahadeti samimi bir şekilde getirdiğine kanaat getirmiştir. Dolayısıyla da onun imanının sadakat ve samimiyetinde asla şüphe etmemek gerektiğini ortaya koymuştur