Göz Hastalığı İçin Dualar

By | 18 Kasım 2014

Rüyada Göz Yaşı Görmek Ne Demek ?Allah’ın insana verdiği en büyük nimetlerden biride tabii ki görebilmektir. Onun yarattığı mahlukatı gözlerinle müşahede edip tefekkür edebilme imkanına sahip olmak elbette ki çok büyük bir rahmettir. Evet görebilmek Allah’ın rahmetinin çok güçlü bir tecellisidir. Ancak bazılarımız görür, fakat bazı problemler yaşar gözüyle alakalı. Böyle durumlarda faydalı olacak dualar yazıyoruz. Tatbik ederseniz çok yararını göreceksiniz

1- Ya Bariü ismi şerifi bir kağıda yazılıp ağrıyan gözü üzerine konur ve devamlı surette göze bu isim okunarak üflenirse ağrı hafifler.

2- Kim Ya Şekür ismi şerifini 41 defa bir suya okuyup her akşam bu sudan bir yudum içip, gözlerine sürerse görüşü kuvvetlenir.

3- Bu salavatı şerife gözünde rahatsızlık olan kişi için itikad ve devamla okunacak olursa bir mucizedir.

‘Allahümme inni es’elüke ve eteveccehü ileyke bi habibikel mustafa ındeke ya habibena ya muhammedü inna netevesselü bike ila rabbike feşfa lena ındel mevlel azıymi ya nı’mer rasulüttahir. Allahümme şeffı’hü fina bi cahihi ındek. Allahümme vec ‘alna min hayril müsalliyne vel müsellimiyne aleyhi ve min hayril mukarrabiyne minhü vel varidiyne aleyh. Ve min ahyaril mühıbbiyne fihi vel mahbubiyne ledeyh. Ve ferrıhna bihi fi arasatil kıyameti vec’alhü lena deliylen ila cennetin neıymi bi la meunetin ve la meşakkatin vela münakaşatil hısabi vec’alhü mukbilen aleyna ve la tec’alhü ğadıben aleyna vağfir lena ve li cemiy’ıl müslimiynel ahyai minhüm vel meyyitiyne ve ahıru da’vana enil hamdü lillahi rabbil alemiyn.