Muslumanın, (Dıger) Müslumana Eline Ve Diline Güvende Olması

By | 18 Kasım 2014

muslumanlarin-birbirleriyle-aralarinin-iyi-olmasiAbdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Muhacir de, Allah’ın yasakladığı şeyleri terk eden kimsedir.”
Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) burada kemale erme anlamında “Müslümanı” ve “muhaciri” tanımlamaktadır. Yoksa eliyle ve diliyle başkasına zarar veren Müslüman kişi kafir olmaz. Başkalarına zarar vermemek, güvenliği bozmamak gibi güzel özelliklerin kamil anlamdaki Müslüman kişide bulunduğunu belirtmektedir. Muhacir ise burada gerçek anlamda değil de mecaz anlamda kullanılmıştır.
Burada Müslümanların elinden ve dilinden emin olmaları yanında İslam’ın diğer emirlerini de yerine getiren ve yasaklarından kaçınan kamil müslüman anlatılmak istenilmektedir. Yoksa “Müslümanların elinden ve dilinden emin olmadığı kimseler müslüman değildir” demek istenmemiştir.Ayrıca burada Müslümanların hak ve hukukuna riayete teşvik edilmekte, ondan daha önemli olan Allah’ın hukukunun öncelikle yerine getirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Burada “Müslümanlar” kelimesiyle, hem erkek Müslümanlar ve hem de kadın Müslümanlar kast edilmektedir. Bu bakımdan kamil bir müslüman, eliyle ve diliyle erkekleri incitmediği gibi kadınları da incitmez.
İnsanın bütün duygu ve düşüncelerine tercüman olması hasebiyle hadiste insan organları içerisinde özellikle “dil” zikredildiği gibi bütün işlerin yapılmasında kendisine en çok ihtiyaç duyulması bakımından da “el” zikredilmiştir
Ebu Musa (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e:
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! İslam’ın hangi davranış modeli daha üstündür?’diye sordum. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir’ diye cevap verdi.”
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mü’min de, insanların canları ve malları hususunda emniyette olduğu kimsedir.”