Müminlerin Mutsuzluğu için Çalışıyorlar

By | 1 Ağustos 2019

Sen ve diğer Müslümanların aleyhinde çalışan birçok insan var. Müslümanları üzüntü ve endişeye düşürmek adına faaliyetler yapılmaktadır.

Bunlar kişinin akima ve kalbine sokulmak istenen; korku, endişe, kaygı, nefret, bencillik ve isyan gibi duy­gulardır.

Bir çok insanı endişeye düşüren geçim sıkıntısını, in­sanlar üzerinde hakim kılmak isteyenler vardır. Bu endi­şe insanda hırs ve tamahı meydana getirir, daha fazlası­nı isteyen insan paylaşmaktan kaçınır ve bencilliğin içi­ne düşer.

Bu duygular kişinin kalp ve akıl sağlığına etki ettiği gibi bedensel olarak da yıpratmaktadır. Sinirsel hastalık­ları meydana getirir ve bedene sirayet eder.

Halbuki, mümin olan kişi; geçimin ve geçimsizliğin nerede olduğunu bilir, rızkın nereden geldiğini bilir, be­reketin ve kanaatin ne olduğunun ve kimden geldiğinin bilincindedir. Bu gibi endişeleri insanlara aşılamak ve maddi korkuyu hakim kılmak isteyenlere karşı Müslü­man; vakar ve metanetini koruyarak, ‘Allah (cc)’tan gel­dik ve yine O’na döndürüleceğiz’ bilinci ile hareket ede­rek tüm dünyevi endişelerinden beri olur.

“Allah (cc) kuluna kafi değil midir?” (Zümer, 36. ayet)

Allah (cc), bizler için en iyisini ve hayırlısını dile­mektedir. Kanaat ve razı gelmek, müminin erdemi, şiarı ve kişiliği olmalıdır ki bu ve bunun gibi endişelere kapıl­masın.

Allah (cc) bize yeter…