Muharrem’in 1.Günü Duası

By | 10 Nisan 2014

muharremin ilk günü okunaca

Muharrem’in 1.günü duası ile ilgili açıklama

Rivayet edilmiştir ki: “Her kim Muharrem’in ilk günü bu duayı üç kere okursa, şeytan:

– ‘onun nefsin(e herhangi bir kötülük yapmak)dan ümidi­mizi kestik’ der.

Allah (Celle Celalühü) de ona iki melek vekil kılar, o sene onu (bütün bela musibetlerden) korurlar.4

 Muharrem’in 1.günü duasının okunuşu;

[Bismillahir Rahmânir Rahim el-Hamdü lillahi Rabbil âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecme‘în. Allahümme entel-Ebediyyül-Kadîm. el-Hayyiil-Kerîm, el- Hannânül-Mennân. Hâzilıî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhel- ısmete mineşşeytânirracîm. Vel-avne alâ hâzihin-nefsil- emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribiinî ileyke yâ zel- Celâli vel-îkrâmi birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ Seyyidinâ ve Nebiyyitıâ Muhammedin ve alâ âlihi ve salıbihî ve ehli beytihî ecma ‘in.]

Muharrem’in 1.günü duasının anlamı;

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salatü selam da Resulullah Efendimize, Ehli Beytine ve bütün Ashabına olsun. Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan, varlığı, hayatı, kullarına keremi, ziyade merhameti, nimetler bağışlaması sonsuz ve devamlı olan yalnız Şensin Allah’ım!

İşte bu yeni yıldır ki, bu yıl boyunca huzurundan kovulmuş şeytandan beni korumanı ve daima kötülüğü emreden nefsi­me galip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran iş­lerle meşgul olmamı Sen’den dilerim.

Ey Celâl ve İkram sâhibi, ey merhamet edenlerin en merhamet­lisi olan Allah’ım, rahmetinin bereketiyle duamızı kabul et! Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e, O- nun Ailesine, Ashabına ve bütün Ehli Beytine salât olsun.”

Rivayet edildi ki: “Muharrem ayının birinci ve onuncu gün­leri sabahleyin üç kere bu duayı okuyan kimseyi, Allahü Teala gelecek senenin Muharrem ayma kadar bütün bela­lardan emin kılar.”