Aşure Gününün Fazileti

By | 10 Nisan 2014

Aşure gününün fazileti

Aşure Gününün Fazileti;

Muharrem ayı, Kur’ân-ı Kerim’de kıymet verilen dört ay­dan biridir. Aşure, bu ayın onuncu ve en kıymetli günüdür.Allahü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul buyurmuştur. Aşure gününün fazileti çoktur. Aşure gününün fazileti o gün meydana gelmiş önemli olaylardan kaynaklanmaktadır. Aşure gününün faziletine sebep olan olaylar şunlardır;

–                      Âdem (Aleyhisselâm)ı ve Hazreti Havvâ’yı yaratması ve cennete koyması, Âdem (Aleyhisselâm)m tövbesinin kabulü,

–                      Nuh (Aleyhisselâm)m gemisinin Cûdî dağına oturması,

–                      İdris (Aleyhisselâm)m göğe yükseltilmesi,

–                      Allahü Teala’nın, hiç kimseye vermediği mülkü Süleyman (Aleyhisselâm)a vermesi,

–                      Yunus (Aleyhisselâm)m balığın kamından kurtulması,

–                      İbrahim (Aleyhisselâm)m dünyaya gelmesi, dost olarak se­çilmesi ve nemrudun ateşinden kurtulup lanetli nemrudun            kavmiyle birlikte sivrisinek istilasına uğrayıp helak olması,

–                      Musa (Aleyhisselâm)m Allahü Teala ile konuşması ve denizi  yararak firavundan kurtuluşu

–                      İsa (Aleyhisselâm)m dünyaya gelişi ve göğe kaldırılışı,

–                      Yusuf (Aleyhisselâm)m kuyudan çıkarılması,

–                      Davut (Aleyhisselâm)m tövbesinin kabulü,

Ve ayrıca kıyametin kopması, Yakup (Aleyhisselâm)ın görmeyen gözlerinin o gün görmesi, Eyyüb (Aleyhisselâm)ın müptela olduğu hastalıktan şifa bulması ve yerlerin, gökle­rin dağların, denizlerin yaratılışı ve kıyametin kopması gibi nice olaylar bu güne rast gelmiştir. Tabi ki bunlar MevlaTeala’nm hikmetidir.