Ahiret Aleminin Hayırlı Olması İçin Dua

By | 10 Nisan 2014

Ahiret Aleminin Hayırlı Olması İçin Dua Arapça;

Ahiret Aleminin Hayırlı Olması İçin dua

Ahiret Aleminin Hayırlı Olması İçin Duanın Okunuşu: “Allahümme inna nes’elüke mucibati rahmetike ve ‘azaime meğfiratike ve’s-selamete min külli ismin ve’l- ğanimete min külli birrin ve’l-fevze bi’l-cenneti ve’n-necate bi-avnike mine’n-nar.”

Ahiret Aleminin Hayırlı Olması İçin DuanınAnlamı: “Allah’ım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sü­rekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.” (Hakim, De’avat, No: 1925)