Mübarek Gün Ve Geceler Hakkında Bilgi

By | 5 Şubat 2014

mubarek-gun-ve-geceler

Mübarek Gün Ve Geceler Hakkında Bilgi vermek için Allah’u teala neden bu mübarek zamanları yaratmıştır onu bilmemiz gerekir. Mübarek Gün Ve Geceler Hakkında Bilgi vermeye şöyle başlaya biliriz; Allahü Teala’nın bu ümmet hakkında, bazı vakitleri diğerinden üstün kılmasıyla alakalı zikredilen birçok hik­metten biri de, geçmiş ümmetlere uzun ömür nasip et­miş olmasıdır. Zira onlar yüzlerce sene yaşayıp çok ameller yapmışlardı.

Allahü Teala bu üstün zamanları biz kullarına rahmet ola­rak belirlemiştir. Bununla kullarına şöyle seslenmektedir: “Ey Benim günahkâr kullarım! Size her zaman tövbeyi em­rettim, ama bunu yapmadınız. Ben de bu faziletli vakitleri, diğerlerinden üstün olarak yarattım. Ta ki siz, bu vakitlerde Rabbiniz için günahlardan temizlenesiniz. Eğer bu kıymetli zamanlar size ulaşmış da, siz hala günahlara ısrardaysanız, vay kötülük yapanların başına gelecek zararlara.”

Allahü Teala bu ümmeti, diğer ümmetlerden üstün yapmak için, kendilerine kısa ömürlerinde tekrarlanacak kıymetli aylar ve günler vermiştir ki, bu ümmetten, faziletli mevsim­leri değerlendirenler, geçmiş ümmetleri kat kat geçebil­sinler.

Allahü Teala, sevdiği kullarını, mübarek zamanlarda salih amellere muvaffak kılar.

Sevmediği kullarına ise, kutsal zamanlarda kötü ameller işleterek, hem o vaktin bereketinden mahrum eder, hem de o mukaddes ana yaptığı saygısızlıktan dolayı azabını artırır. O halde dünyevî ticaret erbabı, hangi malın nerede daha değerli satılacağını bilip gereğini yaptıkları gibi, ahiret ticaretini düşünenler de üç aylar gibi bereketli dönemleri ganimet bilmelidir.

Mübarek Gün Ve Geceler Hakkında Bilgidiklerimizi hayatımızda uygulamalı, mevsim gözetmeyen tacirin, kârdan mahrum olması kaçı­nılmaz olduğu gibi, faziletli zaman dilimlerini boş geçiren kulun da, ebedi kârları zayi edeceği muhakkaktır.