Rüyâda Cam Görmek

By | 5 Şubat 2014

rüyada cam görmek

Rüyâda cam görmek veya camdan yapılmış eşya gören kimse, kı­sa zamanda ummadığı bir yerden ve beklemediği bir şe­kilde kısmetinin çıkacağına, bekâr ise evleneceğine işârettir. Bu rüyâyı gören kimse iş sahibi ise, yakında iyi bir işe sahib olacağına işâretle yorumlanır.

Rüyada cam görmek ile ilgili birçok yorumlar yapılmıştır.Rüyâda cam görmekle ilgili diğer yorumlar şöyledir;

  •  Rüyâsında cam sildiğini görmek, yaptığı bazı hareket ve ta­vırlardan çok fayda ve yararlar göreceğine işâret eder.
  •  Rüyâsında cam kırdığını görmek, yakında üzüntülü bir ha­ber alınacağına işâret olarak yorumlanır.
  •  Rüyâsında cam sattığını görmek, bazı işlerini ihmal ettiği­ne ve bu sebebden dolayı zarar görebileceğine işâret eder.
  •  Rüyâda kırık cam görmek ise, yine üzüntü ve sıkıntıya işâ­ret olarak yorumlanır.
  •  Pencere önünde ve camdan baktığını görmek, yakında bir yolculuğa işâretle yorumlanır.

Bir kimse rüyâsında kırılmış bir camın parçalarını yerden topladığını görse, bu onun halka (insanlara) yararlı bir iş husûsunda yardım edeceğine işâretle yorumlanır