Misvak Kullanmak

By | 3 Kasım 2014

misvak-kullanmakEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sailallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Eğer ümmetime zorluk vermeseydim, her namaz için misvak kullanmalarım onlara mutlaka emrederdim.”
Misvak: Dişleri temizlemek için kullanılan lifli bir ağacın dallarına denir. Bu dallar, genellikle, bir karış boyunda kesilerek ucundan kabuğu soyularak lifleri çıkarılır ve bu kısımla dişler fırçalanır. Misvakın en iyisi, “Erâk” ağacından olanıdır.
Hz. Peygamber (sailallâhu aleyhi ve sellem) çeşitli hadislerinde müslümanları misvak kullanmaya teşvik etmiştir. Abdest alırken, abdestin bozulma durumu yoksa namaza başlamadan önce ve diğer zamanlarda ağzın temizlenmesi güzel bir davranıştır. Zaten hadisin metninde geçen “misvak” kelimesi; hem diş fırçalamada kullanılan ağaç dalma ve hem de bizzat fırçalama eylemine denir ki, bu da, dişlerin, bu dal parçası veya benzeri bir şeyle fırçalanmasıdır. Bununla birlikte dişlerin kirlerini gideren ve ağzı temizleyen her türlü fırça ve malzeme kullanmak sünnete uygundur.
Misvak kullanmak, Hz. Peygamber (saliallâhu aleyhi ve sellem) için farz ise de, ümmetine mendubtur. Ümmetine farz kılmmayışımn nedeni, “zorluk korkusu” dur.
Misvak kullanmak, namazda ve diğer durumlarda vacip değil sünnettir.Huzeyfe (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (saliallâhu aleyhi ve sellem) (geceleyin) teheccüd namazı kılmaya kalktığı zaman ağzını misvakla ovalardı.”

(Bu hadis, Hz. Peygamber (saliallâhu aleyhi ve seilem)’in geceleyin daima teheccüd namazı kılmak maksadıyla kalktığına ve her kalkışında da dişlerini misvakladığma delalet etmektedir. Çünkü o, uykunun ağız kokusunu bozma ihtimalinden dolayı gündüz yada gece hangi maksatla kalkarsa kalksın dişlerini temizlerdi. Bundan dolayı uykudan uyanınca temizlik için ağzın misvaklanması müstehab kabul edilmiştir.)

Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivâyet edilmiştir:
“Peygamber (saliallâhu aleyhi ve sellem) gece veya gündüz her uykudan kalkı¬şında mutlaka abdest almadan önce ağzını misvaklardı.”

(Hadis, uykudan kalkınca Rasulullah (saliallâhu aleyhi ve sellemj’in abdest almadan önce misvâk kullandığını ve bunun hiç bir şarta bağlı olmadığını açıkça ifâde etmektedir. Bu bakımdan namaz kılınsa da kılmmasa da ağız kokusu uykuda bozulduğu ve bu koku yayılarak başkalarını rahatsız edeceği için Rasulullah (saliallâhu aleyhi ve sellem) misvak kullanmıştır. İnsan ağzının kokusunu bozacak bir yemek yediği zaman da dişlerini misvaklamalıdır. Çünkü bu, İslâm âdabımdandır.)
Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivâyet edilmiştir:
“Peygamber (sailallâhu aleyhi ve sellem) misvak kullanır, sonra da misvakı yıkamam için bana verirdi. Ben de önce onunla misvaklamr, sonra da yıkayıp kendisine geri verirdim.”