Misafir (Seferi) Namazı ile İlgili Sorular – 4

By | 25 Eylül 2014

namazı bilerek kazaya bırakmak1. Gidilecek bir yerin hem karadan, hem de denizden yolu bulunsa, seferilikte hangisi esas alınır?

Gidilecek bir yerin hem karadan, hem de denizden yolu bulunsa, yolcunun takip edeceği yol esas alınır. Bir beldeye, deniz yolu ile on iki saatte, kara yolu ile on sekiz saatte gidilecek olsa, karadan gidenler misafir sayılır, denizden gidenler sayılmaz. O yerin karadan iki yolu bulunduğu takdirde de hüküm böyledir. Sefer mesafesinde bulunan yoldan gidenler ancak misafir sayılır.

2. Misafir için değişen hükümler nelerdir?

Sefer halinde misafir için değişen hükümler (getirilen kolaylıklar) şunlardı:

1. Namazın kısa kılınması gerekir, kısa kılınmaması mekruhtur.

2. Oruç tutmamak mübah olur.

3. Mestler üzerine mesh müddeti bir gün bir geceden, üç gün üç geceye uzar.

4. Cuma ve bayram namazlarının farziyyetinin düşmesi.

5. Kurban kesmenin düşmesi.

6. Hür olan kadınların eşi veya mahremi bir erkek olmadan yola çıkmaması (Kadın, mahremsiz olarak, üç günlük veya daha fazla yolculuğa çıkamaz. Aklı yetmeyen çocuk mahrem olamaz. Deli de mahrem olamaz. Akli dengesi yerinde olan yaşlı kimse mahrem olur.)

3. Seferde namazların kısaltılması ne zaman başlamıştır?

Seferde iken namazların kısaltılması, hicretin dördüncü se nesinde olmuştur. Meşrutiyeti; kitap, sünnet, icma ile sabittir.

4. Sefer de namazların kısaltılmasının hükmü nedir?

Misafir olan birinin (yolcunun) dört rekâtlı farzları kısaltarak ikişer rekât kılması bazılarına göre farz, bazılarına göre de vaciptir. Böyle kılmamakla sünnete muhalefet edilmiş olur, bu ise mekruhtur ve dört rekâtlı farzları kısaltmadan kılan kimse günahkar olur.

Şafiî Mezhebine göre, seferinin (yolcunun) namazım kısa kılması sünnettir.