Mescitlerle İlgili Bilinmesi Gerekenler

By | 24 Eylül 2014

SONY DSC1. Mescidin kapısı kilitlenir mi?

Mescidin kapısını kilitlemek mekruhtur. Ancak, eşyalarını korumak İçin kilitlemekte bir beis yoktur.

2. Mescidin avlusu da mescit hükmünde midir?

Mescidin avlusu da mescit hükmündedir. Bir kimse caminin avlusunda imama uymuş olduğunda saflar birbirine birleşmemiş ve avlu dolmamış olsa bile o şahsın iktidası (imama uyması) sahih olur.

3. Mescitlerde mihrap üzerine veya kıble cihetine nakış yapmak, süslemek uygun mudur?

Ulemadan bazıları, mihrap üzerine veya kıble cihetinin duvarına nakış yapmayı, süslemeyi kerih görmüşlerdir; yani namaz kılan şahsın kalbini meşgul edeceği için hoş görmemişlerdir. îster az olsun ister çok olsun mekruhtur.

Ancak çok olmamak kaydı ile tavanını süslemeye ruhsat vardır.

Mescidi altın ve gümüşten başkasıyla ziynetlendirmek, nakışlamak mekruhtur. Altın ve gümüşle nakışlamak ise haramdır.

Hanefi Mezhebinin bu konudaki görüşü şöyledir:

Mihrabı ve kıble cihetindeki duvarı, helal olan ve vakif olmayan mal ile olduğu zaman, altın suyu kaplaması ile nakışlamak mekruh olur. Haram mal ile veya vakıf malı ile olursa haram olur. Tavanı ve duvarlarını mülk olan helal mal ile nakışlamak mekruh olmaz. Böyle bir mal olmazsa haram olur.
Yazıların düşme, dökülme ve tepelenip çiğnenme korkusu olduğu zaman mescidin mihrabına ve duvarlarına Kur’an yazarak süslemek doğru değildir.