Mehir ile İlgili Sorular

By | 1 Ekim 2014

mehir-ile-ilgili-sorular1.Mehir nedir, mehirin en az haddi var mıdır?

Mehir, evlenme akti sırasında, erkeğin kadına ödediği, ödenmeyi vadettiği veya ödeme yükümlülüğü altında girdiği para veya mal demektir. Mehirin en az haddi; on dirhem gümüştür veya on dirhem gümüş karşılığında paradır.

2. Mehir, nikah akti sırasında mı tespit edilir?

Aslolan; nikah akti sırasında mehr-i müsemmayı (mehirin miktarını) tespit etmektir. Eğer tespit edilen miktar on dirhem gümüşten az ise, bu miktar on dirheme tamamlanır. Eğer tespitte bir sıkıntı olursa, o zaman da mehr-i misil lazım gelir.

3. Nikah sırasında mehir zikredilmezse durum ne olur?

Mehir, kadının hakkıdır. Nikah kıyılırken bundan söz edilsin veya edilmesin, bu hak kadına verilecektir. En iyisi nikah akti sırasında mehrin tesbit edilmesidir. Şayet unutulursa uyulması gereken ölçü şudur: Mihri misil verilmesi gerekir. Yani kız kardeşi, halası ve amcakızı gibi soyları bir olanların mehri ne kadar ise o kadar vermek gerekir. Bunlar da yoksa çevresindeki aynı seviyedeki kişilerin durumu dikkate alınır.

4. Baba kızının mehrini bağışlayabilir mi?

Hiçbir baba kızının mehrini kendisine alma veya bağışlama hakkına sahip değildir. Ancak ölmüş bir kadının mehrinin onun adına bağışlanması caizdir.

5. Ölmüş olan kocanın mirasından mehir alınır mı?

Kocanın, mehr-i müsemmaları belgelenir veya vereseler, karşılıklı olarak, bunu tespit ve kabul ederlerse; şayet koca ön¬ceden ölmüş ise, bunun mirasından da mehir alınır. Her ikisi de aynı anda ölmüş iseler, hüküm yine aynıdır.