Medyen Halkının Helakı

By | 10 Mayıs 2014

Medyen halkının helakı

Medyen halkının helakı ile ilgili Ayet: “Emrimiz geldiği zaman, tarafımızdan bir rahmetle Şuayb’ı ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık; o zulmedenleri dayanılmaz bir ses sarıverdi de kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Haberiniz olsun; Semud’a nasıl bir uzaklık verildiyse Medyen (halkına da Allah’ın rahmetin­den öyle) bir uzaklık (verildi).” (Hud Suresi; 94-95)

Medyen halkının helakı ile ilgili Hadis: “Allahu Teâlâ Hazretleri bir kavmi helak etti mi ona nesil (de­vam) vermez.” (Müslim, Kader 33 )

Medyen halkının helakı ile ilgili Hikâye: Medyen Halkı

Helake uğrayan kavimlerden bir tanesi de Medyen kavmidir. Bu kavmin en önemli özelliklerinden biri, pek çok farklı yöntem kullanarak ti­carette hile yapmalarıdır. Hz. Şuayb’ın kavmini bu konuda uyardığı ve bunu terk etmemeleri durumunda helak ile karşılacaklarını hatırlattığı Kur an’da detaylı olarak yer almaktadır. Medyen kavmi, güzel ahlâkını ve üstün kişiliğini bildikleri halde kendilerini iman etmeye ve doğruluğa ça­ğıran Hz. Şuayb’ın çağrısını kabul etmemiş, inkâr eden diğer kavimler gi­bi kendilerince çeşitli gerekçeler göstererek karşı çıkmışlardır. Hz. Şuayb’ın Allah’tan gelecek azapla uyarmasına rağmen sapkın yollarını terk etmeyen Medyen kavmi de, tarih boyunca Allah’ın elçisini ve ayetlerini inkârda direnen tüm kavimler gibi daha dünyada iken Alah katından gönderilen azapla yok olmuşlardır