Zelil Olmak Nedir ?

By | 10 Mayıs 2014

zelil olmak nedirZelil olmak nedir hakkında ki Ayet: “Onları görürsün; zilletten başlan önlerine düşmüş bir halde, ona (ateşe) sunulurlarken göz ucuyla sezdirmeden bakarlar. İman eden­ler de: Gerçekten hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendi nefisle­rini, hem yakın akraba (veya yandaşlarını da hüsrana uğratmışlardır’ de­diler. Haberiniz olsun; gerçekten zalimler, kalıcı bir azab içindedirler.” (Şura; 45)

Zelil olmak nedir ile ilgili Hadis: “Nefsini zelil eden, dinini aziz etmiş, nefsini aziz eden dinini aşağılamış olur.” (Ebû Nuaym)

Zelil olmak nedirle ilgili güzel bir hikâye: Sana Bela Gerek

İkrime’den rivayet ettiğine göre, Allah Resul’ü (sav) Ebû Cehil’e uğra­yıp, Allahu Teâlâ sana; “Gerektir, sana bela gerek! Yine gerektir sana be­la gerek! ” dememi bana emretti der.

Bu sözleri kendisine iletince Ebû Cehil, “Bana karşı sen ve arkadaşın hiçbir şey yapamazsınız. Çok iyi bilirsin ki, Mekkelilerin en güçlüsü benim. Ben Aziz ve Kerim olanım” dedi. Allahu Teâlâ da onu Bedir günü katledip zelil kıldı. Kendi sarf ettiği kelimelerle onu aşağılayıp ” Tat bakalım hani güçlü olan, değerli olan yalnız sendin” ayetini inzal buyurdu.