Yusuf Peygamber

By | 10 Mayıs 2014

yusuf peygamberYusuf Peygamber ile ilgili Ayet: “And olsun, Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler (ibret­ler) vardır.” (Yusuf; 7)

Yusuf Peygamber ile ilgili Hadis: “Şayet, hapiste onun (Hz.Yusufun) yerine ben yatmış olsay­dım da, sonunda bana elçi gelseydi, çıkma hususunda hemen cevap ve­rirdim.” Resûlullah (sav) arkadan şu ayeti okudu: “Kendisine elçi gelince, ‘Efendine dön de ellerini kesen o kadınların zoru neydi kendisine sor.” (Tirmizi, Tefsir, Yusuf)

Yusuf Peygamber ile ilgili Hikâye: Yusufun (as) Güzelliği

Allah, Hz. Yusufa çok büyük bir güzellik vermişti. Aziz’in hanımı da bu güzelliğe hayran oldu. Bu durum onun kalbine sevgi ateşini düşürdü. Bu aşk tüm şehirde yayıldı. Herkes böyle bir aşka kapılmasından dolayı Aziz’in hanımını kınıyorlardı. Bu dedikoduların yankısı sonunda Aziz’in hanımının kulağına kadar gelmişti. Kendisini kınayan kadınların bazıla­rına haber göndererek, yemeğe çağırdı. Onlara oturmaları için bir yer ha­zırladı. Önlerine meyveler ve her birine bir bıçak verdi. İşte o esnada Hz. Yusufa kadınların yanına çıkmasını söyledi. Kadınlar, Hz. Yusufun gü­zelliği karşısında meyvelerin yerine bıçakla ellerini kesmeye başladılar. Öyle ki o güzelliğin karşısında seyre dalmaları yüzünden, bıçağın acısını bile hissetmediler. Kadınlar gördükleri bu güzelliği “Bu bir beşer değil, ancak kerim bir melektir” diyerek ifade ettiler. İşte o zaman Aziz’in ha­nımı: “İşte hakkında beni kınadığınız kimse budur! Ben onun nefsinden murad almak istedim. Fakat o benden şiddetle sakındı. And olsun, eğer o kendisine emredeceğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbet­te zelillerden olacaktır.” dedi.