Levh-i Mahfuz Nedir ?

By | 3 Haziran 2014

hac-umre-seti

Levh-i mahfuz nedirLevh-i mahfuz nedir ile ilgili Ayet: “Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) bir bir kaydetmişizdir.”

(Yasin; 12)

Levh-i mahfuz nedir ile ilgili Hadis: (Ezelde)Allah vardı ve Allah’tan başka bir şey yoktu. Ve Al­lah’ın arşı su üzerinde bulunuyordu. Sonra Allah (Levh’de) kâinâtın ta­mamını takdir ve tesbît etti. Ve göklerle yeri yarattı.”

(Buhari)

Levh-i mahfuz nedir ile ilgili Hikâye:

Levh-i Mahfuz’a İlk Ne Yazıldı?

Bazı hadislerde Levh-i Mahfuz’un yaratılışına ilişkin bilgiler vardır. İbn Abbas’tan rivayet edilen bir hadise göre “Allah Levh-i Mahfuz’u be­yaz inciden, kenarlannı da kırmızı yakuttan yarattı, kalemi de, yazısı da nurdur.” Aynı konuda Enes bin Mâlik’ten yapılan bir rivayete göre de “Levh-i Mahfuz’un bir yüzü yakut, bir yüzü yeşil zümrüt ve kalemi de nur­dur. Allah buraya yaratacağı, nzıklandıracağı, yaşatacağı, öldüreceği, iz- zetlendireceği ve dilediği şeylerden yapacağı herşeyi o nurdan kalemle yazdırmıştır. Bu yazma işlemi her gün ve gece sürmektedir.” Yine İbn Ab­bas’tan gelen zayıf bir rivayete göre Allah Levh-i Mahfuz ‘a ilk olarak şu sözü yazdırmıştır: “Muhakkak ki ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Kim ki Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederse, ona cennet vardır.” Yine İbn Abbas’tan gelen diğer bir rivayete göre ise Levh-i Mah­fuz ‘a ilk olarak “Bismillahirrahmanirrahim, kazâma teslim olan ve hük­müme ram olan ve belâma da sabredeni kıyamet gününde sıddıklarla bir­likte diriltirim” sözü yazılmıştır.