Hayır Ve Şer İle İlgili Bilgi

By | 3 Haziran 2014

feraceler

Hayır ve şer ile ilgili bilgiHayır ve şer ile ilgili bilgi Ayet: “Eğer Allah, onların hayra ulaşmak için çarçabuk davrandıkları gibi, insanlara şerri de çabuklaştırsaydı, mutlaka ecellerine hüküm veri­lirdi. İşte bize kavuşmayı ummayanlan biz böylece taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşır bir durumda bırakırız.”

(Yunus; 11)

Hayır ve şer ile ilgili bilgi Hadis: “Bir kul İslam’a girer ve bunda samimi olursa, daha önce yaptığı bütün hayırları Allah, lehine yazar, işlemiş olduğu bütün şerleri de affeder. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür: Yaptığı her hayır için en az on misli olmak üzere yediyüz misline kadar sevap yazı­lır. İşlediği her bir şer için de, -Allah affetmediği takdirde- bir günah yazılır.” ( Ebû Said İbn Malik)

Hayır ve şer ile ilgili bilgi Hikâye:

Her İşte Bir Hayır Vardır

Bir zamanlar bir kral vardı. Kralın çok sevdiği bir dostu kötü her olay karşısında hep “Bunda da bir hayır var!” derdi.

Bir gün kralla birlikte ava çıktılar. Birden kral ateş ederken tüfeği geriye doğru patladı ve kralın başparmağı koptu. Arkadaşı: “Bunda da bir hayır var!” dedi. “Bunda hayır filan yok!” diyen kral arkadaşını zindana attırdı.

Bir zaman sonra, kral birkaç adamıyla, yamyamlann yaşadığı bir böl­gede ava çıktı. Yamyamlar onlan ele geçirdiler ve tam da onlan yakacağı sırada kralın başparmağının olmadığını farkettiler. Bu kabile, inançlan ne­deniyle organlarından biri eksik olan insanlara zarar vermiyordu. Bu yüz­den kralı salıverdiler. Diğer adamları ise pişirip yediler.

Kurtuluşunun kopuk parmağı sayesinde olduğunu anlayan kral, he- roen zindana koştu ve “Haklıymışsın!” dedi. “Parmağımın kopmasında gerçekten de bir hayır varmış. Senden özür diliyorum.”

“Bunda da bir hayır var.” diye karşılık verdi arkadaşı.

“Arkadaşımı bir yıl boyunca zindanda tutmamn neresinde hayır olabilir.”

“Zindanda olmasaydım, seninle birlikte avda olurdum. Ve sonrasını düşünsene!!!…”