Kurban İle İlgili Sorular – 9

By | 1 Ekim 2014

kuban-ile-ilgili-sorular1. İki, dört veya altı kişinin iştiraki ile kurban kesilir mi?

Ortak adedinin çift olmasında bir mahzur yoktur. Deve veya sığır, üç, beş, yedi kişi tarafından bölünebileceği gibi iki, üç, dört veya altı kişi namına da kurban edilebilir. Yeter ki, ortakların hepsi Müslüman olsun ve kurban niyetiyle iştirak etsin.

2. Topal bir hayvan kurban olur mu?

Kurbanlık hayvanın topal olmasında bir mahzur bulunmadığı gibi, boynuzsuz veya boynuzunun biraz kırık olmasında, kulaklarının uçlarından kesilmiş olmasında, dişlerinin bir kaçının düşmüş olmasında ve şaşı olmasında da cinsel organin burulmuş (enenmiş) olmasında bir mahzur yoktur. Böylesi kusurlu hayvanlar da kurban olur.

3. İki gözü kör olan hayvan kurban olur mu?

Bir veya iki gözü tamamen kör olan, kulakları veya boynuzları kökünden kesilmiş olan, kuyruğunun yarıdan fazlası koparılmış olan hayvanlar kurban olmaz.

4. Kurbanın semiz olması gerekir mi?

Kurbanın semiz ve bakımlı olanı efdaldir. Yürüyemeyecek veya kesileceği yere gidemeyecek kadar takatsiz, zayıf ve hasta olan hayvanlar kurban olmaz.

5. Sağlam alınan bir kurbanlık hayvanda sonradan kusur meydana gelse ne yapılır?

Kurban kesmekle mükellef bir kimsenin sağlam olarak satın aldığı kurbanda kesilmeden önce, kurban olmaya engel birtakım kusurlar meydana gelse, yerine başkasını alması gerekir. Fakat fakir bir kimse böyle değildir. Yerine başka bir hayvan alması gerekmez. Aldığı hayvanı kurban olarak keser.