Kurban İle İlgili Sorular – 8

By | 1 Ekim 2014

kuban-ile-ilgili-sorular1.Ortaklardan bir kaçı nafile kurbana, bir kısmı da o senenin üzerine vacip olan kurbanına, bazıları da adak gibi vacip olan kurbanına niyet eyleseler, kurbanları caiz olur mu?

Tamamının kurbanı caiz olur.

2. Bir kimse, diğerine bir kurban kesmesini söylese, o kimse hangi hayvanı kurban etmelidir?

Bir adam, diğerine bir kurban kesmesini söylediği halde, kurbanın cinsini zikretmediyse bu caizdir. Vekâlet alan kişi koyun veya keçi keser.

3. Alacağı olan kimse, ancak alacağını aldığı takdirde kurban kesecek durumda olursa durum nedir?

Bir adamın, başka birinde, şimdi veya ilerde alacağı bulunsa, borçlu da bu alacağı inkar etmeyerek kabul etse; ancak alacaklı şahsın o alacağı eline geçirmeden kurban kesecek zenginliğe sahip değilse; bu durumda borç edip de kurban kesmesi gerekmez. Yani alacağını almadan bir şey gerekmez.

4. Kurbanlık hayvanlar en az kaç yaşında olmalıdır?

Kurban kesilecek hayvanlardan koyun ile keçi ya birer yaşını bitirmiş olmalı veya koyunlar yedi sekiz aylık olduğu halde birer yaşındaymış gibi gösterişli olmalı, deve en az beş yaşını, sığır da iki yaşını bitirmiş bulunmalıdır.

5. Bir koyun kaç kişi namına kurban olabilir?

Bir koyun veya keçi yalnız bir kişi namına kurban olabilir. Bir deve veya sığır ise yedi kişi namına kadar kurban olabilir.

6.Müşterek kesilen kurbanın eti nasıl pay edilir?

Müşterek kesilen kurbanın etini göz kararı ayırmak doğru olmaz, tartılarak ayrılmalıdır.